Wychodząc naprzeciw licznym informacjom spływającym do Biura Stowarzyszenia w dniu 07.11.2017 r. zorganizowano szkolenie z zakresu zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie było skierowane do osób planujących ubiegać się o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" zgodnych z następującymi zakresami:

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej lub kulturalnej,
  3. Wzmocnienie kapitału społecznego.

Harmonogram spotkania został tak skonstruowany, by stopniowo wprowadzał uczestników w omawianą tematykę, od ogólnego zapoznania się z planami potencjalnych wnioskodawców poprzez przepisy, zasady, terminy i wskaźniki realizacji celów po szczegółowe omówienie dokumentacji aplikacyjnej.

Ponadto, w ramach dokumentacji zostały wskazane elementy zobowiązań beneficjenta wynikających z umowy o przyznaniu pomocy oraz dokumentacji rozliczeniowej, które powinny być uwzględnione już na etapie projektowania operacji. W trakcie szkolenia,  prowadząca – Pani Marzena Cieślak – wybitna specjalistka w przedmiotowym zakresie szkolenia - pokazała prawidłowe podejście do realizacji operacji, żeby nie narazić się na ryzyko utraty dofinansowania.

Słuchacze chętnie brali udział w dyskusjach, wobec czego zakres szkolenia przekładał się na praktyczne podejście przy realizacji operacji, padało wiele pytań, na które prowadząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy wypełnili test kompetencji, składający się z 25 pytań obejmujących omówioną podczas spotkania tematykę. Pozytywny wynik z testu uprawnia wnioskodawców do otrzymania 10 punktów w ramach kryteriów wyboru podczas oceny złożonego wniosku. „Gra warta świeczki. Konkurencja będzie duża, bo nadchodzący nabór cieszy się ogromnym zainteresowaniem - mówią uczestnicy.

Dziękujemy uczestnikom za czynny udział w szkoleniu, prowadzącej za profesjonalizm i rzeczowe omówienie przedmiotu szkolenia, pracownikom Barlineckiego Ośrodka Kultury, za jak zwykle, przygotowanie zamówienia na wysokim poziomie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikowania o środki za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Brałeś udział w szkoleniu? Uważasz, że wiedza zdobyta podczas spotkania przyczyni się do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej - zostaw lajka na naszym fanpageu

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.