„Aktywny mieszkaniec z obszaru Lider Pojezierza” podsumowanie...

Drukuj
czwartek, 26 październik 2017 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 2026

W dniu 25 października 2017 r. o godzinie 9.00 nasze Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty pn. „Aktywny mieszkaniec z obszaru Lider Pojezierza”, które odbyły się w Barlineckim Ośrodku Kultury.

Na wstępie wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” – Ireneusz Kostka przywitał uczestników warsztatów i omówił program warsztatów.

Jako pierwszy z zagadnień został poruszony program współpracy dotyczący zielonych miejsc pomiędzy jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Uczestnicy mogli się zapoznać z dobrymi praktykami na przykładzie LGD Lider Pojezierza, oraz zagadnieniami związanymi z kręgiem bioenergetycznym. Przedstawione zostały również działania związane z niezależnością energetyczną na przykładzie gmin Przelewice, Krzęcin i Bierzwnik.

Kolejny punkt warsztatów, to zadania aktywizujące w ramach operacji własnej, które mają na celu zwiększanie umiejętności oraz wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami obszaru. Pracownice naszego Biura w składzie – Justyna Mariańska i Ewa Stolarska, rzeczowo zaprezentowały zagadnienia związane z dobrymi praktykami, regulaminem naborów i wnioskiem o przyznanie pomocy.

W ramach warsztatów przeprowadzone zostały konsultacje i zbieranie opinii na temat zmian w harmonogramie naborów. Dotyczących przesunięcia środków z roku 2019 na 2017 na działania w zakresie:

Centra Przedsiębiorczości Lokalnej - wzmocnieniem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, oraz Projekt grantowy – zagospodarowanie przestrzeni społecznych, to kolejny i ostatni z punktów, który został przedstawiony uczestnikom warsztatów przez naszych specjalistów – Ireneusza Kostkę i Magdalenę Bakalarczyk-Wilk. Omówiono warunki przyznania grantu, ogólne informacje o projektach grantowych, oraz rolę LGD przy projektach grantowych.

Na koniec spotkania każdy z uczestników mógł zasięgnąć indywidualnej konsultacji od zespołu naszego Biura.

Serdecznie dziękujemy z przybycie i tak liczne uczestnictwo w warsztatach.

Już dziś zapraszamy na kolejne szkolenie, które odbędzie się 07 listopada 2017 r. Link do informacji o szkoleniu poniżej:

Poniżej fotorelacja z warsztatów.

Projekt współfinansowany w ramach działania Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tagged Under