W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Stowarzyszenia ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz dokumentacji aplikacyjnej, zapraszamy na spotkania szkoleniowo – informacyjne, dotyczące pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania są kierowane do osób fizycznych, osób prawnych, jeżeli siedziba tych osób lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tych jednostek lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Uwaga! Lista może ulegać zmianie ze względów organizacyjnych. Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony w celu weryfikacji danych zawartych w tabeli spotkań.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_o_szkoleniach-nabor_II-13.09.2016.doc)Spotkania szkoleniowe-informacyjne (lista)[Plik .DOC (MS Word)]191 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.