Spotkania szkoleniowe-infromacyjne (wzmocnienie kapitału)

Drukuj
poniedziałek, 03 październik 2016 Kategoria: Szkolenia Odsłony: 2650

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Stowarzyszenia ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH oraz dokumentacji aplikacyjnej, zapraszamy na spotkania szkoleniowo – informacyjne, dotyczące pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania są kierowane do osób fizycznych; osób prawnych, jeżeli siedziba tych osób lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tych jednostek lub oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Uwaga! Lista może ulegać zmianie ze względów organizacyjnych. Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony w celu weryfikacji danych zawartych w tabeli spotkań.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja_o_szkoleniach-nabor_I-13.09.2016.doc)Spotkania szkoleniowe - informacyjne (lista)[Plik .DOC (MS Word)]184 kB
Tagged Under