Seminarium w Przelewicach na temat efektywności energetycznej infrastruktury komunalnej.

Drukuj
poniedziałek, 17 grudzień 2018 Wiktor Różański Kategoria: Odnawialne Źródła Energii Odsłony: 1851

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w dniu 15 grudnia br. w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach zorganizowało seminarium pn. „Finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności energetycznej”. Wszystkich uczestników seminarium przywitał gospodarz wójt gminy Mieczysław Mularczyk. Seminarium prowadził wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka. W trakcie spotkania poruszano tematykę poprawy efektywności energetycznej, zarówno oświetlenia ulicznego, jak i pozostałej infrastruktury komunalnej w gminach.

Udział  w seminarium wzięli wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele gmin z obszaru LGD. Byli z nami także specjaliści omawianej problematyki, w tym m.in. dr inż. Wiesława Pabjańczyk z Politechniki Szczecińskiej  i doradcy z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podsumowaniem seminarium było podpisanie petycji dotyczącej podęcia wspólnych działań w kierunku poprawy efektywności energetycznej  infrastruktury komunalnej oraz stworzenia programu wsparcia do planowanych przez gminy inwestycji w zakresie podniesienia efektywności energetycznej oświetlenia w gminach. Wskazano także potrzebę dalszych działań w tym zakresie. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie  „Lider Pojezierza”.

Tagged Under