Podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Lider Pojezierza i Klastrem Zielona Chemia.

Drukuj
czwartek, 08 marzec 2018 Wiktor Różański Kategoria: Odnawialne Źródła Energii Odsłony: 2442

Ambicje dyrekcji szkół podstawowych i średnich wobec rozwoju własnych placówek znacznie wykraczają poza systemowy model funkcjonowania, który ogranicza się do relacji szkoła - samorząd, jak też dodatkowo do marginalnych działań szkoła - lokalny zakład pracy. Działanie w pojedynkę, które sprawdza się w przypadku - gdzie bogata firma, tam bogaty samorząd i nowoczesna szkoła, można przypisać nielicznym miejscowościom w kraju, a tym samym w województwie. Możliwości skorzystania z dotacji unijnych przez szkoły również jest utrudnione, ponieważ na potrzeby pojedynczej placówki składa się szereg niewielkich, różniących się od siebie projektów, gdzie koszt obsługi jednostkowej dotacji najczęściej przekracza jej wartość. 

Intencją zawartą w  Liście jest wykorzystanie wzajemnie uzupełniającego się potencjału jego Sygnatariuszy, w celu konsolidacji szkół podstawowych i średnich tak, aby te mogły utworzyć Sieć Nowoczesnych Szkół w formule tzw. „Living Lab”. 

Strony Listu pragną zwrócić uwagę, że szkoły dysponując ogromnym kapitałem w postaci infrastruktur i zasobów intelektualnych, poprzez zjednoczone działanie, mogą stać się poważnym partnerem dla konsorcjów sfery B+R z udziałem firm i uczelni wyższych, stając się przy tym beneficjentami nowych technologii i pomysłów rozwojowych.

W powyższym kontekście, zarówno Klaster Zielona Chemia będący jednym z szesnastu w Polsce uznanych przez Ministerstwo Rozwoju za Krajowy Klaster Kluczowy - skupiający wśród swoich członków blisko ponad sto trzydzieści podmiotów sektora MSP, w tym tak znaczące dla regionu zakłady jak np. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police czy też Fosfan S. A., a także uczelnie wyższe w tym mi. n: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie czy Politechnikę Koszalińską, ze stałym patronatem Marszałka woj. zachodniopomorskiego oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lider Pojezierza reprezentująca sektor administracji samorządowej, wspierająca przedsięwzięcia społeczne na obszarze 13 gmin, pragną poprzez te wspólne ww. działania zachęcić władze powiatów, miast i gmin oraz placówki edukacyjne, a także inne organizacje i instytucje, jak także lokalne społeczności do przystąpienia i realizacji projektów edukacyjnych, rozwojowych oraz ekologicznych i innowacyjnych na rzecz społeczności lokalnych.

Partnerzy listu deklarują współpracę w zakresie:

  1. Obszar edukacyjny - z udziałem ekspertów oraz zawsze z nauczycielem z przedmiotu właściwego dla projektu:
  1. Obszar inwestycyjny:

W imieniu Stowarzyszenia Lider Pojezierza list podpisali: Prezes Zarządu Adam Andriaszkiewicz i Wiceprezes Ireneusz Kostka, natomiast ze strony Klastra Prezes Zarządu Jacek Drożdżal i Członek Zarządu Przemysław Wojdyła.

Tagged Under