Ambicje dyrekcji szkół podstawowych i średnich wobec rozwoju własnych placówek znacznie wykraczają poza systemowy model funkcjonowania, który ogranicza się do relacji szkoła - samorząd, jak też dodatkowo do marginalnych działań szkoła - lokalny zakład pracy. Działanie w pojedynkę, które sprawdza się w przypadku - gdzie bogata firma, tam bogaty samorząd i nowoczesna szkoła, można przypisać nielicznym miejscowościom w kraju, a tym samym w województwie. Możliwości skorzystania z dotacji unijnych przez szkoły również jest utrudnione, ponieważ na potrzeby pojedynczej placówki składa się szereg niewielkich, różniących się od siebie projektów, gdzie koszt obsługi jednostkowej dotacji najczęściej przekracza jej wartość. 

Intencją zawartą w  Liście jest wykorzystanie wzajemnie uzupełniającego się potencjału jego Sygnatariuszy, w celu konsolidacji szkół podstawowych i średnich tak, aby te mogły utworzyć Sieć Nowoczesnych Szkół w formule tzw. „Living Lab”. 

Strony Listu pragną zwrócić uwagę, że szkoły dysponując ogromnym kapitałem w postaci infrastruktur i zasobów intelektualnych, poprzez zjednoczone działanie, mogą stać się poważnym partnerem dla konsorcjów sfery B+R z udziałem firm i uczelni wyższych, stając się przy tym beneficjentami nowych technologii i pomysłów rozwojowych.

W powyższym kontekście, zarówno Klaster Zielona Chemia będący jednym z szesnastu w Polsce uznanych przez Ministerstwo Rozwoju za Krajowy Klaster Kluczowy - skupiający wśród swoich członków blisko ponad sto trzydzieści podmiotów sektora MSP, w tym tak znaczące dla regionu zakłady jak np. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police czy też Fosfan S. A., a także uczelnie wyższe w tym mi. n: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie czy Politechnikę Koszalińską, ze stałym patronatem Marszałka woj. zachodniopomorskiego oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lider Pojezierza reprezentująca sektor administracji samorządowej, wspierająca przedsięwzięcia społeczne na obszarze 13 gmin, pragną poprzez te wspólne ww. działania zachęcić władze powiatów, miast i gmin oraz placówki edukacyjne, a także inne organizacje i instytucje, jak także lokalne społeczności do przystąpienia i realizacji projektów edukacyjnych, rozwojowych oraz ekologicznych i innowacyjnych na rzecz społeczności lokalnych.

Partnerzy listu deklarują współpracę w zakresie:

 1. Obszar edukacyjny - z udziałem ekspertów oraz zawsze z nauczycielem z przedmiotu właściwego dla projektu:
 • nauka w przemyśle / osiągnięcia techniki i innowacje/ wiedza o nowych technologiach,
 • wiedza o ekonomii, ekonomii społecznej, mechanizmach gospodarczych, instrumentach finansowych,
 • wiedza o administracji i prawie,
 • interdyscyplinarność nauki i branż przemysłowych,
 • udział w projektach B+R,
 • ochrona własności intelektualnej - dobra niematerialne i prawne,
 • Living Lab - uczymy się na rzeczywistych obiektach.
 1. Obszar inwestycyjny:
 • know - how: wspieranie placówek oświatowych i samorządów w pozyskiwaniu infrastruktury pełniącej praktyczne zastosowanie i jednocześnie wnoszącej wiedzę o nowych technologiach, nowych konfiguracjach technicznych, które to będą również obiektami zdobywania praktycznej wiedzy,
 • redukcja kosztów utrzymania placówek oświatowych w oparciu o nowe technologie i odpowiednie konfiguracje techniczne.

W imieniu Stowarzyszenia Lider Pojezierza list podpisali: Prezes Zarządu Adam Andriaszkiewicz i Wiceprezes Ireneusz Kostka, natomiast ze strony Klastra Prezes Zarządu Jacek Drożdżal i Członek Zarządu Przemysław Wojdyła.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.