SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA REGIONU NA POLSKO-NIEMIECKIM POGRANICZU

Drukuj
poniedziałek, 02 październik 2017 Wiktor Różański Kategoria: Odnawialne Źródła Energii Odsłony: 2479

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Numer projektu: FMP-0084-17.

W celu pogłębienia współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska i integracji społecznej planuje się przeprowadzenie projektu w oparciu o doświadczenia i potencjał uczelni wyższych. Po stronie polskiej instytucją wiodącą będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) i wspierający merytorycznie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz realizujący swoją Lokalna Strategię Rozwoju Stowarzyszenie "Lider Pojezierza". Niemieckim partnerem będzie Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde.

Jednym ze współczesnych zasadniczych problemów jest zapewnienie niskoemisyjnych i zasobooszczędnych źródeł energii. Wskazuje się na to, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jest rozwiązaniem pożądanym z perspektywy rozwoju zrównoważonego. OZE charakteryzują się zerowym lub niskoemisyjnym zanieczyszczeniem, rozwijają konkurencyjność na rynku energii, sprzyjają ochronie środowiska, zwiększają bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, sprzyjają regionalnemu rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy.

W Polsce odnotowuje się przypadki wielokrotnego przekraczania norm emisyjnych zanieczyszczeń powietrza. Jednocześnie Niemcy podawane są jako kraj wzorcowej transformacji energetycznej, z dużym, bo ok. 30% udziałem energii z OZE w zużyciu ogółem. Wydaje się, że kierunek przyjęty w Niemczech będzie zyskiwać na znaczeniu także w Polsce. W niemieckiej części Euroregionu Pomerania istnieją zrealizowane ciekawe projekty w zakresie tzw. Bioenergiedorf (biowioska - miejscowości w których duża część zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną pokrywana jest z lokalnie pozyskiwanej biomasy). Jednak mimo niewielkiej odległości te rozwiązania nie są szerzej znane w polskiej części Euroregionu.

Program i dodatkowe Informacje na stronie: http://www.energyautarky.zut.edu.pl/

Tagged Under