Prace nad niezależnością energetyczną miejscowości z obszaru LGD Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Drukuj
piątek, 24 luty 2017 Wiktor Różański Kategoria: Odnawialne Źródła Energii Odsłony: 4642

Burmistrz miejscowości Rosenow, Mr. Norbert Stettin oraz Prof. Dr. Peter Schmuck z  Universitetu w  Göttingen  zaprosili  przedstawicieli  naszego Stowarzyszenia oraz inicjatorów powołania miejscowości samowystarczalnej energetycznie na spotkanie, które zainicjowało działania związane z wdrażaniem programu niezależności  energetycznej.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o możliwościach współpracy pomiędzy wschodnią i północno-zachodnią Meklemburgią a  południową częścią województwa Zachodniopomorskiego.

Burmistrz Rosenow Mr. Norbert Stettin przedstawił co faktycznie dzieje się w społeczeństwie niemieckim w sprawach OZE. 

Przedstawiliśmy nasze pomysły dotyczące partnerstwa polsko-niemieckiego. Wspomnieliśmy o pomyśle kręgu bioenergetycznego oraz rozpoczęcia prac nad niezależnością energetyczną miejscowości Przelewice, Krzęcin oraz Bierzwnik. Dyskutowaliśmy nad wspólnymi projektami i potrzebami społeczności na wschodzie i zachodzie Odry, które nadawać będą  się na rozpoczęcie współpraca już w tym roku.

Ze strony polskiej na spotkaniu byli obecni Wójt Gminy Bierzwnik – Adam Błaszczyk, sekretarz gminy Daniel Domagała, dr Wojciech Zbaraszewski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Już od stycznia 2016 roku trwają prace nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze działania Lidera Pojezierza. 

Partnerami Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” przy realizacji działań w zakresie OZE są Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Ekonomii, Gmina Przelewice, Bierzwnik i Krzęcin, Stowarzyszenie Klaster Energii i Środowiska w Szczecinie, Fundacja „Zielona Lokomotywa” w Słutowie, Ogród Dendrologiczny - Samorządowy Zakład Budżetowy w Przelewicach, Stowarzyszenie Organizacja Przedsiębiorców w  Barlinku, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii w Poznaniu, Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny w Koszalinie, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, SUMARA-Lesterprojekt w Słutowie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Klaster Metalowy „Metalika” w Wałczu.

Trwają prace nad powołaniem Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, który zajmować się będzie między innymi, prowadzeniem analiz rynku biomasy, w tym analiz strategicznych, logistycznych, marketingowych, analiz finansowych i energetycznych, opracowaniem ekonomicznym efektywnych technologii produkcji biomasy, pomocą w pozyskiwaniu finansowania inwestycji OZE, w tym na zakładanie upraw energetycznych, projektowaniem i zarządzaniem lokalnymi łańcuchami dostaw biomasy, tworzeniem sieci dostawców i odbiorców lokalnej biomasy, rozwojem lokalnych rynków biomasy energetycznej. Wsparciem podmiotów w zarządzaniu procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw biomasy, działań promocyjnych lokalnych źródeł biomasy i rozwoju technicznego i technologicznego procesów zbioru, przetwarzania i konwersji energetycznej. Cyfryzacją i informatyzacją procesów technologicznych. Działalnością szkoleniową, doradczą, edukacyjną i naukową.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza przygotowywuje projekt grantowy Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej, gdzie planowane jest utworzenie punktów szkolących przyszłych przedsiębiorców miedzy innymi z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Po zakończonym szkoleniu w Centrach osoby, które ukończą pozytywnie szkolenie, będą mogły ubiegać się o premie w wysokości 60 000,00 zł na utworzenie własnego biznesu.

Tagged Under