Zapraszamy do Energetycznego Punktu Konsultacyjnego w Szczecinie

Drukuj
piątek, 24 czerwiec 2016 Wiktor Różański Kategoria: Odnawialne Źródła Energii Odsłony: 4769

Od stycznia 2016 roku Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju realizuje kampanię edukacyjno-informacyjną „Niskoemisyjni” dofinansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa, poprzez oddziaływanie na wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z terenów wiejskich, ale również na organizacje pozarządowe i media. Jej celem jest poniesienie świadomości w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także złego stanu technicznego urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowej ich eksploatacji.

W ramach projektu realizowane są m.in. szkolenia:

dalej na http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,402.html

Tagged Under