Odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach

Drukuj
wtorek, 21 czerwiec 2016 Wiktor Różański Kategoria: Odnawialne Źródła Energii Odsłony: 4463

Współczesne rolnictwo i gospodarstwa rolne potrzebują coraz większej ilości energii. Obecnie rolnicy zużywają w Polsce 6% całego bilansu energii.

Ponadto, rolnictwo jest sektorem uprzywilejowanym w dziedzinie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, każde gospodarstwo rolne ma wiele możliwości do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (tj. słońce, woda, wiatr).

Korzystanie już z jednego źródła OZE zmniejsza  koszty bytowe i koszty produkcji w  gospodarstwach rolnych, jest źródłem dodatkowych dochodów ze sprzedaży nadwyżek energii, a także sposobem na ochronę środowiska. Korzyści  te zwielokrotniają się, jeżeli pojedyncze dotychczas OZE funkcjonują w lokalnych systemach zintegrowanych.

Odbiorcy energii, przyłączeni do wiejskich sieci dystrybucyjnych płacą za energię proporcjonalnie więcej, niż odbiorcy miejscy czy przemysłowi. Natomiast opóźnienia w modernizacji wiejskich sieci rozdzielczych dodatkowo wpływają na wyższe straty na dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Wykorzystanie w gospodarstwach rolnych kilku różnych technologii energetyki odnawialnej (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrobiogazownie,systemy PV, małe elektrownie wiatrowe) sprzyja zwiększeniu efektywności tych urządzeń, oraz bezpieczeństwu energetycznemu lokalnych odbiorców energii. Dodatkową szansą na poprawę efektywności energetycznej na obszarach wiejskich jest współpraca pomiędzy gospodarstwami w zakresie tworzenia mikrosieci. Właściciele gospodarstw rolnych zyskują wówczas niezależne zasilanie na wypadek przerwy w dostawie energii, a dzięki własnym źródłom zasilania mogą racjonalnie wykorzystywać taryfy energetyczne, np. czerpiąc moc w godzinach tańszych, korzystać z własnej energii lub sprzedawać ją do sieci.

Więcej informacji pod linkiem: (kliknij!)

Tagged Under