Konferencja pod taką nazwą, której głównym organizatorem jest gmina Myślibórz, odbędzie się 23 października 2015 r. w Pensjonacie nad Jeziorem w Myśliborzu.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele samorządów, naukowcy oraz przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego.

Impulsem do zrównoważonego i trwałego rozwoju jednostek osadniczych staje się dziś koncepcja Smart City (inteligentne miasto, inteligentna gmina). Jest to innowacyjna inicjatywa, która prowadzi do usprawnienia funkcjonowania społeczeństw poprzez: nowoczesne rozwiązania w komunikacji społecznej, zarządzanie wytwarzaniem i zużyciem energii, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Koncepcja Smart City przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z: trwałym rozwojem społeczeństw, bezpieczeństwem energetycznym, poprawą efektywności energetycznej, wykluczeniem społecznym, zanieczyszczeniem środowiska. Smart City, jako jeden z kluczowych projektów rozwijanych w krajach Unii Europejskiej, idzie w parze z realizacją pakietu klimatyczno-energetycznego, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz działania zmierzające do osiągnięcia niezależności energetycznej oraz pobudzenia innowacyjności gospodarki oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców. W XXI w. sektor energii stanowi istotny czynnik wpływający na rozwój gospodarczy oraz niezależność poszczególnych krajów i społeczeństw. Następuje proces przebudowy gospodarki w kierunku samowystarczalności energetycznej bazującej na własnych, w dużej mierze odnawialnych, zasobach oraz na produkcji energii w lokalnych rozproszonych źródłach wytwarzania, a także na tworzeniu inteligentnych sieci społecznych i dystrybuujących energię. Koncepcja Smart City jest w krajach rozwiniętych kołem zamachowy nowoczesnej gospodarki. Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez wdrożenie do życia społecznego i gospodarczego praktycznych wdrożeń biznesowych, a także poprzez aktywizację kapitału społecznego oraz przyciągnięcie kapitału prywatnego do inwestycji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Warunkiem skuteczności tych działań jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, świata nauki, biznesu przy aktywnym udziale mieszkańców jako prosumentów. Celem omawianych działań będzie wdrożenie rozwiązań i utworzenie płaszczyzn współpracy, które w sposób trwały przyczynią się do dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej.

Program konferencji znajduje się do pobrania poniżej.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
tel. kom. 502 022 886
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.