Szanowni Państwo,

w dniu 10 grudnia 2018 r., podczas szkolenia organizowanego przez nasze Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" odbyły się konsultacje społeczne dot. LSR. Zmianie podlegała tabela nr 8 Tabela celów i wskaźników, tabela nr 9 Zgodność celów  z obszarami tematycznymi dla PROW i PO RiM 2014-2020, tabela nr 11 Szczegółowy opis związku pomiędzy celami, wskaźnikami produktu, a budżetem i planem działania, tabela nr 16 Innowacyjność przedsięwzięć w ramach LSR oraz Załącznik Nr 2. Konstrukcja budżetu LSR w podziale na cele i przedsięwzięcia LSR. Uczestnicy spotkania wnosili swoje uwagi do zmian. Propozycje zmian widoczne są w załączniku poniżej z naniesionymi poprawkami zaznaczonymi na czerwono.

Załączniki:
Pobierz plik (tabele-zmiany.pdf)Zestawienie tabel z naniesionymi zmianami[Plik .PDF]1199 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.