Konsultacje społeczne dotyczące zmian w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Drukuj
poniedziałek, 19 marzec 2018 Kategoria: Konsultacje społeczne dot. LSR Odsłony: 1492

Szanowni Państwo,

po przeprowadzeniu analizy otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR powstała konieczność zmiany załączników do umowy ramowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. załącznik nr 5 – kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, za czym idzie konieczność zmian pozostałych dokumentów (załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

W tym celu w trakcie warsztatu refleksyjnego, przeprowadzonego w dniu 06.02.2018 r. w Barlinku członkowie Zespołu ds. LSR, Zarządu, przedstawicieli mieszkańców LSR, oraz pracownicy biura dokonali analizy stanu prawnego, zebrali uwagi i wnioski zgłaszane podczas szkoleń i konsultacji a także badali poziom realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy danych wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym załączników do umowy ramowej. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku został przedłożony Zarządowi LGD a następnie przekazany do dalszych konsultacji.

W dniu 12 marca 2018 r. ponad 40 osobowa grupa uczestników szkolenia pn.: „Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” dokonała analizy proponowanych zmian i poparła konieczność ich wprowadzenia.   

Poniżej znajdą Państwo dokumenty z proponowanymi zmianami do podglądu oraz do pobrania.

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej
Wersja obowiązująca Wersja poddana konsultacjom społecznym

 

Karta opisu lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej
Wersja obowiązująca Wersja poddana konsultacjom społecznym

 

Załączniki:
Pobierz plik (Karta-LKW-po-konsultacjach.docx)Karta Lokalnych Kryteriów Wyboru (LKW) - poddana konsultacjom społecznym[Plik .DOCX (MS Word)]86 kB
Pobierz plik (Karta-LKW-wersja-obowiazujaca.doc)Karta Lokalnych Kryteriów Wyboru (LKW) - wersja obowiązująca[Plik .DOC (MS Word)]70 kB
Pobierz plik (Karta-opisu-operacji-po-konsultacjach.docx)Karta opisu operacji - poddana konsultacjom społecznym[Plik .DOCX (MS Word)]86 kB
Pobierz plik (Karta-opisu-operacji-wersja-obowiazujaca.doc)Karta opisu operacji - wersja obowiązująca[Plik .DOC (MS Word)]110 kB
Tagged Under