Szanowni Państwo,

po przeprowadzeniu analizy otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR powstała konieczność zmiany załączników do umowy ramowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. załącznik nr 5 – kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, za czym idzie konieczność zmian pozostałych dokumentów (załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

W tym celu w trakcie warsztatu refleksyjnego, przeprowadzonego w dniu 06.02.2018 r. w Barlinku członkowie Zespołu ds. LSR, Zarządu, przedstawicieli mieszkańców LSR, oraz pracownicy biura dokonali analizy stanu prawnego, zebrali uwagi i wnioski zgłaszane podczas szkoleń i konsultacji a także badali poziom realizacji LSR na podstawie mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników celów LSR. W wyniku analizy danych wypracowano stanowisko, które zawiera propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym załączników do umowy ramowej. Projekt zmian przedstawionych w stanowisku został przedłożony Zarządowi LGD a następnie przekazany do dalszych konsultacji.

W dniu 12 marca 2018 r. ponad 40 osobowa grupa uczestników szkolenia pn.: „Zasady przyznawania pomocy w ramach środków Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” dokonała analizy proponowanych zmian i poparła konieczność ich wprowadzenia.   

Poniżej znajdą Państwo dokumenty z proponowanymi zmianami do podglądu oraz do pobrania.

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej
Wersja obowiązująca Wersja poddana konsultacjom społecznym

 

Karta opisu lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej
Wersja obowiązująca Wersja poddana konsultacjom społecznym

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.