Konsultacje społeczne dot. LSR

25 marca 2018 r. odbyło się wydarzenie, którym był Jarmark Wielkanocny z Liderem. Podczas Jarmarku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w Choszcznie na stoisku, pod namiotem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zarządu LGD, członkowie Zespołu ds. LSR oraz pracownicy biura LGD.

Odsłony: 1408

Szanowni Państwo,

po przeprowadzeniu analizy otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR powstała konieczność zmiany załączników do umowy ramowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. załącznik nr 5 – kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, za czym idzie konieczność zmian pozostałych dokumentów (załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Odsłony: 1246

W poniedziałek tj. 12 marca 2018 r. odbyło się szkolenie w ramach podejmowania działalności gospodarczej na którym zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w sali konferencyjnej Biura Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele sektora gospodarczego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zespołu ds. LSR oraz pracownicy biura LGD.

Odsłony: 975

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Konsultacje społeczne dotyczące zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 podczas spotkania „Majówka z Liderem w Bierzwniku”.

  • Termin – sobota, 13 maja 2017 r.
  • Miejsce – Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku
Odsłony: 1618

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.