Konsultacje społeczne dot. LSR

28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie kolejne spotkanie w Gminie Krzęcin, podczas spotkania zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie, przy ul. Szkolnej. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zespołu ds. LSR oraz pracownicy biura LGD.

Odsłony: 2645

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” organizuje w dniu 17 maja 2018 r. Spotkanie dotyczące zasad przyznawania i rozliczania operacji w ramach Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" oraz konsultacji społecznych w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)..

Odsłony: 1797

25 marca 2018 r. odbyło się wydarzenie, którym był Jarmark Wielkanocny z Liderem. Podczas Jarmarku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju. Konsultacje odbyły się w Choszcznie na stoisku, pod namiotem Stowarzyszenia "Lider Pojezierza". W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, członkowie Zarządu LGD, członkowie Zespołu ds. LSR oraz pracownicy biura LGD.

Odsłony: 2627

Szanowni Państwo,

po przeprowadzeniu analizy otoczenia prawnego związanego z funkcjonowaniem LGD i wdrażaniem LSR powstała konieczność zmiany załączników do umowy ramowej Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. załącznik nr 5 – kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, za czym idzie konieczność zmian pozostałych dokumentów (załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Odsłony: 2535

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.