Dnia 9 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Zachodniopomorskim. Umowa dotyczy dotacji na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środków Samorządu Województwa. 

Zadanie ma wiele celów, przede wszystkim:
- wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych;
- wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji gminnych programów rewitalizacji;
- doskonalenie umiejętności zarządzania rewitalizacją i włączenia społecznego mieszkańców;
- przyswojenie narzędzi wprowadzonych wraz z Ustawą o rewitalizacji;
- dostarczenie wiedzy w zakresie dostępności w rewitalizacji;
- wypracowania i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionu.

Uzyskanie powyższych kompetencji możliwe będzie dzięki przeprowadzeniu 4-ro modułowego szkolenia dedykowanego pracownikom gmin.

W pierwszym półroczu roku 2020 planowane są cztery dwudniowe spotkania edukacyjne na temat: "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji".
W drugim półroczu 2020 roku mają odbyć się dwudniowe wizyty studyjne dotyczące tematyki zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji. W roku 2021 zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne dotyczące monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych oraz dostępności.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UMWZ funkcjonuje Zespół ds. rewitalizacji, który zapewnia doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Przewidziane, w ramach realizacji projektu wsparcie kierowane jest do gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie programów rewitalizacji oraz gmin, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości. Zgodnie z umową Zadanie będzie realizowane do 31 października 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie gminy naszego regionu do współpracy i skorzystania z oferty.

Więcej informacji na stronie:

http://www.rewitalizacja.wzp.pl/projekt-0

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.