Szanowni Państwo,

w dniu 21 listopada rozpocznie się Konferencja Współpracy oraz Giełda Kooperacji w ramach 2. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie. Konferencja poświęcona będzie przede wszystkim tematyce finansowania polsko-niemieckich projektów współpracy oraz formom współpracy na rzecz rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. W ramach Giełdy Kooperacji przedstawiciele firm i instytucji będą mogli wziąć udział w spotkaniach B2B o ciekawej i skutecznej formule.

We wszystkich punktach programu zapewnione będzie tłumaczenie.

Serdecznie zachęcamy do udziału w tych spotkaniach – programy wraz z zaproszeniem oraz formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo w załączeniu. Dodatkowo zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.dwpn.eu , z której pobrać można aplikację poświęconą  wydarzeniu. Rejestracja możliwa jest mailowo przy pomocy formularza zgłoszeniowego, a także bezpośrednio ze strony internetowej bądź aplikacji mobilnej.

Zastrzegamy sobie niewielkie zmiany w programie.   

Oprócz Konferencji Współpracy i Giełdy Kooperacji  w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej  21-24 listopada br. odbędą się m.in. Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców, wymiana doświadczeń z innych regionów transgranicznych czy szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli.  Szczegóły dotyczące wydarzeń towarzyszących znajdziecie Państwo w załączniku. Serdecznie zapraszamy.


Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt übersenden wir Ihnen die Einladung zur Konferenz der Zusammenarbeit und zur Kooperationsbörse, die am 21. November d.J. im Rahmen der 2. Deutsch-Polnischen Kooperationstage in Szczecin stattfinden.

Die Konferenz wird vor allem den Fragen der Finanzierung von deutsch-polnischen Kooperationsprojekten und den Formen der Zusammenarbeit für die Entwicklung der Grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin  gewidmet. Im Rahmen der Kooperationsbörse werden Vertreter der deutschen und polnischen Unternehmen und Institutionen an den B2B-Gesprächen teilnehmen können.

An allen Programmpunkten werden Dolmetscherdienste gewährleistet.

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an diesen Treffen ein – die Programme samt Einladung und dem Anmeldeformular finden Sie in der Anlage. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen den Besuch der Website www.dwpn.eu , von der eine mobile App zu dieser Veranstaltung geladen werden kann. Die Anmeldung ist einerseits mit Hilfe des Anmeldeformulars über e-Mail möglich, andererseits direkt von der Internetseite oder der mobilen App.

Die Veranstalter behalten sich geringe Programmänderungen vor.

Neben der Konferenz der Zusammenarbeit und der Kooperationsbörse finden im Rahmen der 2. Deutsch-Polnischen Kooperationstage vom 21.-24. November auch andere Veranstaltungen statt, u.a. das Deutsch-Polnische Unternehmerforum, Erfahrungsaustausch von anderen Grenzregionen sowie eine Schulung für deutsche und polnische Sprachlehrer. Die Details zu den begleitenden Veranstaltungen finden Sie in der Anlage. Wir laden Sie zur Teilnahme herzlich ein!

Załączniki:
Pobierz plik (Anmeldeformular.pdf)Anmeldeformular[Plik .PDF]450 kB
Pobierz plik (EINLADUNG_PROGRAMM.pdf)Einladung und programm[Plik .PDF]614 kB
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.pdf)Formularz zgłoszeniowy[Plik .PDF]447 kB
Pobierz plik (ZAPROSZENIE_PROGRAM.pdf)Zaproszenie i program[Plik .PDF]640 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.