Szanowni Partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,

W imieniu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie zapraszamy do udziału w XV Rolniczym Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18 - 19 października 2018 r. W programie festiwalu m.in. zagadnienia dotyczące znanych odmiany roślin i gatunków zwierząt o nieznanym potencjale, wystawa osiągnięć jednostek naukowych, tradycja rolnicza na polskiej wsi, w tym również kiermasz książek i wydawnictw o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych oraz wystawa „Czasopiśmiennictwo rolnicze z czasów zaborów”. Więcej informacji, w tym karta zgłoszenia udostępnione są na stronie internetowej CDR w Brwinowie: https://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/2753-xv-rolniczym-festiwalu-nauki-2

Ponadto pragniemy poinformować, iż Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zapraszają do udziału w konferencji nt.: „Innowacyjność warunkiem wzrostu dochodu rolniczego”, zorganizowanej po raz XIV pod nazwą DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO.

Konferencja odbędzie się w dniu 16 października 2018 roku w Centrum-Wystawowo Szkoleniowym w Sielinku k/Opalenicy, ul. Parkowa 2, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania i doświadczenia z ich wdrażania w produkcji roślinnej i zwierzęcej z uwzględnieniem najnowszych trendów, wymogów i korzyści w takich obszarach jak:

  • Uproszczone metody uprawy
  • Innowacyjne metody nawożenia roślin
  • Nawożenie roślin a ochrona środowiska
  • Optymalna organizacja produkcji bydła mlecznego i opasowego
  • Produkcja trzody chlewnej a ASF
  • Innowacje w chlewni

Uzupełnieniem obrad plenarnych konferencji będą prezentacje dwóch gospodarstw rolnych. Więcej informacji oraz karta zgłoszenia https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2758-zaproszenie-na-konferencje-innowacyjnosc

Jednocześnie, w poniżej przekazuję Państwu miesięczne podsumowania zrealizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego operacji w ramach naszej Sieci:

Lista planowanych konferencji, spotkań, warsztatów, wyjazdów studyjnych itp. opublikowana jest na stronie internetowej SIR w zakładce „Wydarzenia”: https://sir.cdr.gov.pl/events/

Uprzejmie zapraszamy do aktywnego udziału w organizowanych wydarzeniach oraz śledzenia informacji na stronie internetowej SIR oraz naszych profilach na portalach społecznościowych Facebook oraz Twitter:
https://www.facebook.com/SiecSIR/
www.twitter.com/SIR_siec

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.