W dniu 25.08.2018 r. odbyło się wydarzenie w zakresie dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich pn. "Ryba z pietruszką" w Karsku. Wydarzenie realizowane było w ramach partnerstwa na rzecz projektu współpracy pn. "Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem", w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu było zorganizowanie zawodów spinningowych

z łodzi/pontonów na Jeziorze Karskim Wielkim.

W zawodach wzięło udział 23 zawodników z gmin:

- Trzcińsko-Zdrój

- Barlinek

- Gorzów

- Krzęcin

- Myślibórz

- Nowogródek Pomorski

Po zważeniu i zmierzeniu ryb przyznano następujące miejsca i nagrody rzeczowe:

  • miejsce I drużyna z gminy Trzcińsko-Zdrój ( Paweł Sarnecki, Bogdan Denys,   Zdzisław Zioła)  
  • miejsce II drużyna z gminy Nowogródek Pomorski - Giżyn (Dawid Momot,      Paweł Dopierała)
  • miejsce III drużyna z gminy Barlinek (Andrzej Chmura, Mariusz Ożóg)             
  • za złowienie największej ryby - Zdzisław Zioła (Trzcińsko- Zdrój)                       

Pozostali uczestnicy otrzymali upominki.

Podczas imprezy odbył się konkurs na zupę rybną z pietruszką. Na konkurs wpłynęło 5 zgłoszeń z gminy Nowogródek Pomorski. Po degustacji zgłoszonych do konkursu zup, komisja przyznała następujące miejsca i nagrody rzeczowe:

  • I miejsce - Barbara Romanik (Nowogródek Pomorski)
  • II miejsce - Wioletta Bałuszyńska (Parzeńsko)
  • III miejsce - Elżbieta Andrzejak (Somin)

W trakcie imprezy zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu możliwości ochrony bioróżnorodności wód śródlądowych i zapobiegania kłusownictwu na stawach, jeziorach i rzekach naszego regionu, które przeprowadziła pani Justyna Rzepecka.
Zaprezentowany został pokaz ratowania na wodzie przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Straż Pożarną.

Atrakcją rekreacyjną imprezy było nieodpłatne pływanie kajakami na jeziorze Karskim Wielkim.       

Fotorelacja do obejrzenia na stronie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowogródku Pomorskim :        http://www.wok-np.pl/

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.