Organizacja dożynek gminnych, publikacja ułatwiająca rolnikom wybór najlepszej odmiany do uprawy, promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem czy poszerzenie oferty noclegowej to kilka z kilkudziesięciu inicjatyw, które pozwolą na dalszy rozwój obszarów wiejskich i rybackich na Pomorzu Zachodnim. Umożliwią to fundusze PROW oraz PO RYBY na lata 2014-2020. Umowy z beneficjentami, wśród których byli także laureaci konkursu KSOW, podpisali 4 maja br. wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa oraz członek Zarządu Ryszard Mićko.

Z myślą o obszarach wiejskich – zachodniopomorscy partnerzy KSOW podpisali umowy

Organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania czy jednostki samorządu terytorialnego oraz inni partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mogli starać się o wsparcie realizacji wybranych działań. Ich zadania mają m.in. aktywizować lokalnych mieszkańców, rozwijać turystykę, a także wspierać rolników.

Fundacja Siedem Ogrodów zorganizuje w sierpniu, w Mirosławcu, festyn dla mieszkańców i przyjezdnych.
„Święto ziół” to m.in. warsztaty plastyczne, wykłady na temat ziół w kosmetyce, medycynie, nauka układania bukietów, a także występy zespołów ludowych z całej Polski – mówiła  prezes fundacji Grażyna Kugiel.

Dwa projekty zrealizuje przy unijnym wsparciu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Pierwszy z nich to konkurs poszerzający wiedzę młodzieży na temat znaczenia roślin w ocenie jakości i ochronie ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich oraz ich wykorzystania przy oczyszczaniu ścieków komunalnych i bytowych. Drugim jest publikacja mająca na celu zmniejszenie emisji podtlenku azotu, co korzystnie wpłynie na poprawę klimatu na terenie łąk. - Oba projekty są prośrodowiskowe, bardzo ciekawe i ważne dla otoczenia - podkreślał Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski.

„Rola kobiety, matki, liderki, bohaterki i  orędowniczki walki o niepodległość, tradycje i rozwój na obszarach wiejskich w XXI wieku” pod takim hasłem zorganizuje kongres i wyda publikację Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich.
Rok 2018 jest 100-leciem praw kobiet. Dzięki pozyskanym funduszom będziemy mieli konferencję, pokazy prac ręcznych kobiet, a także publikację w której zostanie ujęta rola kobiety od roku 1918 na przykładzie jednego z zachodniopomorskich sołectw oraz debaty. Będzie to cykl wydarzeń zakończony kolejnym kongresem kobiet z obszarów wiejskich w Pyrzycach. – informowała  prezeska fundacji Agnieszka Odachowska.

To przykłady inicjatyw, które zostaną zrealizowane w 2018 r. dzięki środkom konkursowym w wysokości prawie 600 tys. zł pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W tym roku dofinansowanie otrzymały łącznie 23 inicjatywy. Wśród laureatów znaleźli się m.in.: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, gminy Drawno, Mieszkowice, Widuchowa oraz powiat koszaliński, a także lokalne grupy działania z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Lista rankingowa wszystkich laureatów konkursu dostępna na stronie: http://www.prow.wzp.pl

Turystyka, rekreacja i nie tylko…

Do zachodniopomorskich beneficjentów trafiło także blisko 420 tys. zł Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach „Leadera”.

Wypoczywający nad morzem będą mogli skorzystać z nowej oferty noclegowej w Niechorzu. Dzięki dotacji istniejący budynek gospodarczy zostanie rozbudowany, wyremontowany i przystosowany do świadczenia usług turystycznych. Do dyspozycji wczasowiczów oddane zostaną dwa apartamenty.

Publikacja „Tu budujemy Polskę. Powiat Gryfiński w 100 rocznicę Narodowego Święta Niepodległości” oraz mapa powiatu gryfińskiego to działania, które mają na celu promocję miejsc i wydarzeń na tym terenie. W albumie będzie zawarta opowieść, w formie archiwalnych i współczesnych zdjęć, o rozwoju polskości na terenach powiatu gryfińskiego, powstałych tam kościołach zbudowanych rękoma przybyłych osadników oraz ważnych wydarzeniach. Wspomniane zostaną osoby działające aktywnie na rzecz powiatu w obszarze m.in. kultury, sportu, turystyki i historii.

Nieodpłatna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna dostępna dla turystów, grup zorganizowanych oraz mieszkańców regionu powstanie w Zatoniu (gm. Złocieniec). Na odwiedzających to miejsce czekać będą m.in.: park linowy, plac zabaw i siłownia, grill, wędzarnia, miejsca do gry w minigolfa, nowe pomosty żeglarskie, a także gry terenowe.

Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem

Warsztaty promujące potrawy rybne, przygotowanie dań z ryby, pływanie kajakami i rowerami wodnymi oraz łodzią motorową to tylko część atrakcji przygotowana dla uczestników 2 imprez na terenie powiatu myśliborskiego. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” dzięki unijnym środkom zorganizuje w sierpni br. "Targi Rybackie" w Dębnie oraz zawody spinningowe "Rybka z Pietruszką” w Nowogródku Pomorskim nad Jeziorem Karsko. Wsparcie przeznaczone na realizację tych działań dla LGD z PO RYBY 2014-2020 wyniesie 72 tys. zł.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.