28 października br. w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie dotyczące powstania Inkubatora Kuchennego w Przelewicach.  Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele LGD, przedsiębiorców i władz samorządowych, w tym;

wiceprezes Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” Ireneusz Kostka, wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk i z-ca wójta Zbigniew Kupisz, prezes firmy 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, przewodniczący Organizacji Przedsiębiorców w Barlinku Waldemar Wójtowicz, Państwo Barbara i Andrzej Sumara – przedstawiciele Fundacji „Zielonej Lokomotywy i firmy Sumara – Lesterprojekt.

Podczas spotkania  dyskutowano nad nowym okresem programowania i warunkami jakie należy spełnić aby otrzymać środki na realizację planowanego przez nas przedsięwzięcia, które daje szansę na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.  Głównym tematem  dyskusji był projekt dotyczący  Inkubatora Kuchennego, jego lokalizacja i warunki jakie należy spełnić, aby środki na ten cel pozyskać. Ponadto p. Ireneusz Kostka przedstawił prezentację ukazującą przykłady funkcjonowania takiego Inkubatora  na terenie naszego kraju, ale i także poza jego granicami.

Inkubator Kuchenny jest to miejsce przeznaczone dla drobnych przetwórców produktów rolnych, małych firm cateringowych i lokalnych rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczeniach. Pozwala to im na spełnienie wszelkich wymogów sanitarnych, nie inwestując własnych środków w urządzenia gastronomiczne, które będą wypożyczać w Inkubatorze Kuchennym.  W ten sposób można  znacząco obniżyć koszty wytworzenia i wejścia produktu na rynek. Zrealizowanie tego typu projektu stwarza także szansę pracy dla mieszkańców, możliwość wykorzystania zasobów lokalnych, a wyprodukowane produkty mogą stać się wizytówką gminy i  regionu.

Ponadto w trakcie spotkania p. Andrzej Sumara przedstawił bardzo ciekawy sposób, w oparciu o ideę Zielonej Lokomotywy, związany z praktycznym wykorzystaniem energii odnawialnej przy tworzeniu Inkubatora Kuchennego. Realizacja tej idei to wykorzystanie zasobów energii odnawialnej dla wsparcia rozwoju lokalnego, a co ważne możliwość obniżenia kosztów ogrzewania obiektu, który będzie przeznaczony na funkcjonowanie takiego Inkubatora.

Podczas spotkania wywiązała się także dyskusja nad powołaniem grupy inicjującej, która będzie czuwał nad szczegółami dotyczącymi propozycji powstawania i funkcjonowania Inkubatora przetwórstwa lokalnego w ramach PROW 2014-2020. Zadaniem grupy będzie również podejmowanie działań w kierunku zachęcenia mieszkańców naszej gminy do aktywnego uczestnictwa w organizowanych szkoleniach i warsztatach w zakresie  m.in. utworzenia spółdzielni socjalnej i podejmowania inicjatywy w kierunku rozwoju gospodarczego. Natomiast p. Krzysztof Musiatowicz poinformował, że dopomoże nam w zorganizowaniu spotkań roboczych i warsztatów dotyczących omawianego zagadnienia oraz w zaproszeniu różnych ważnych partnerów i specjalistów w tej dziedzinie. Z kolei Pan Wójt Gminy ze swej strony zapewnił o wsparciu tej cennej inicjatywy i otwartość do współpracy w tym zakresie.

Wstępnie uzgodniono termin kolejnego roboczego spotkania na dzień 17 listopada 2015 r.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.