15 czerwca 2022r. w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz w imieniu Zarządu Województwa zawarł umowę na wsparcie przygotowawcze, które wspomoże Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza" w tym trudnym i odpowiedzialnym procesie tworzenia LSR na obszarze aż 14 gmin.

Umowę w imieniu Stowarzyszenia ,,Lidera Pojezierza" podpisali Prezes Zarządu Krzysztof Wiklak i Członek Zarządu Piotr Bohdziewicz.

Jak powiedział Wicemarszałek Olgierd Kustosz: ,,ten okres na pewno będzie niezwykle pracowity dla naszych Lokalnych Grup Działania, które zaczynają proces tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

To bardzo czasochłonny i złożony proces a same Strategie to niezwykle obszerne dokumenty zawierające kompleksową analizę obszaru działania LGD".

Kolejne wsparcie przygotowawcze trafi wkrótce do LGD Stowarzyszenie WIR .

 

[Fotografie pochodzą z profilu społecznościowego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza].

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.