Cele rozwojowe gminy Barlinek

Drukuj
wtorek, 20 październik 2015 Kategoria: Aktualności

Podstawą współczesnego zarządzania jest odpowiednie planowanie. Mówi się, że jak instytucja nie ma planów, to nie ma przed nią przyszłości. Dlatego Gmina Barlinek przystąpiła do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy. W związku z tym 6 i 7 października br. odbyły się warsztaty, na których Zespół ds. Strategii, w którego skład wchodzą, także reprezentanci Stowarzyszenia "Lider Pojezierza", opracował cele rozwojowe gminy.

Istotą całej strategii jest możliwość skutecznego przewidywania przyszłości na podstawie przeszłości. Dokument strategiczny  będzie swoistego rodzaju drogowskazem. Pierwszym zadaniem podczas opracowywania strategii, było zgromadzenie jak największej ilości danych i informacji niezbędnych do powstania Raportu o stanie gminy wraz z diagnozą, który ostatecznie stanowić będzie część dokumentu strategicznego.

Następnie utworzony został Zespół ds. strategii. To zadanie wymagało analizy poszczególnych osobowości i zebranie odmiennych osób o pozytywnym i kreatywnym spojrzeniu na przyszłość. Zespół wziął udział w warsztatach poprowadzonych przez Marka Jefremienko, który starał się wyzwolić zasoby kreatywności uczestników, posługując się najnowszymi i sprawdzonymi technikami penetracji intelektualnej.

Podczas konstruktywnych rozmów, każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się w swojej grupie na temat istniejącej sytuacji gminy. W ten sposób zostały wybrane główne szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony naszej gminy.

Opracowując cele zespół starał się wykorzystać w maksymalnym stopniu cenne odmienności, cechy charakterystyczne i unikalne zasoby historyczne gminy.

Przedstawiamy dwie wersje analizy SWOT, rozszerzoną oraz tą, która została wybrana ostatecznie. O kolejnych pracach nad strategią będziemy informować.

Rozszerzona wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY

1.      Stadion z boiskiem treningowym;

2.      Aktywność przedsiębiorców;

3.      Jezioro w centrum miasta;

4.      Oferta edukacyjna z rezerwami;

5.      Silne ośrodki działające na rzecz osób niepełnosprawnych;

6.      Techniczne możliwości tworzenia wyjątkowych imprez kulturalnych, BOK, ECS;

7.      Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking”;

8.      Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

9.      Szpital Miejski;

SZANSE

1.      Duża liczba jednostek noclegowych;

2.      Znacząca pozycja gospodarka rybackiej w otoczeniu;

3.      Marka „Deska Barlinecka”, jako produkt i marka istniejąca;

4.      Potencjał rozwoju agroturystyki w w dużej liczbie miejscowości wiejskich;

5.      Potencjał rozwoju produktów regionalnych w dużej liczbie miejscowości wiejskich;

6.      S3 odległa o 15 km;

7.      Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;

8.      Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY

Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;
Brak wspierania przedsiębiorców – inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
Deficyty szkolnictwa zawodowego – poziom, baza, kierunki kształcenia;
Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;
 

ZAGROŻENIA

Brak obwodnicy centrum miasta;
Wyczerpany potencjał strefy ekonomicznej;
Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
Emigracja zarobkowa;
Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
Zanieczyszczenie środowiska przez przemysł;
Starzejące się społeczeństwo lokalne.
Ostateczna wersja analizy SWOT:

SILNE STRONY

1.Aktywność przedsiębiorców;

2.      Jezioro w centrum miasta;

3.      Wypracowana marka „Europejska Stolica Nordic Walking”;

4.      Wyróżniająca się infrastruktura turystyczna;

SZANSE

1.Duża liczba jednostek noclegowych;

2.      Marka „Deska Barlinecka”, jako produkt i marka istniejąca;

3.      Silny sektor prywatny, 93,7% produktu gospodarki;

4.      Tereny potartaczne, jako tereny inwestycyjne;

SŁABE STRONY

1. Brak gminnych wolnych terenów inwestycyjnych;

Brak wspierania przedsiębiorców – inwestorów (brak odpowiedniej strategii);
Deficyty szkolnictwa zawodowego – poziom, baza, kierunki kształcenia;
Dezintegracja obszarów wiejskich, brak spójności z obszarem miejskim;

ZAGROŻENIA

1.Brak obwodnicy centrum miasta;

Brak oferty dla turystów poza sezonem letnim;
Uzależnienie miejsc pracy od Barlinek Inwestycje Sp. Zo.o.;
Starzejące się społeczeństwo lokalne.

Tagged Under