Podpisanie porozumienia o współpracy na realizację wspólnych projektów współpracy w perspektywie finansowej 2021 – 2027 w ramach podejścia LEADER/CLLD

Drukuj
czwartek, 12 maj 2022 Kategoria: Aktualności

"Partnerzy deklarują zamiar kontynuowania rozpoczętej już współpracy i wymiany doświadczeń i informacji. W związku z tym już w nowej perspektywie finansowej należy zaplanować i zrealizować konkretne wspólne projekty i działania".  Podpisanie porozumienia o współpracy na realizację wspólnych projektów współpracy w perspektywie finansowej 2021 – 2027 w ramach podejścia LEADER/CLLD.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Lokalna Grupa Działania LEADER „ Flusslandschaft Peenetal, Lokalna Grupa Działania LEADER „Stettiner Haft”, Lokalna Grupa Działania LEADER Vorpommersche Küste”, Lokalna Grupa Działania LEADER Die Lokale Aktionsgruppe Uckermark e.V.” Uniwersytet w Greifswaldzie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały w dniu 25 kwietnia 2022 r. porozumienie o kontynuowaniu rozpoczętej już współpracy oraz wymiany doświadczeń i informacji w nowej perspektywie finansowej celem zaplanowania i realizacji wspólnych działań i projektów.

Podpisane przez cztery niemieckie i pięć polskich LGD Porozumienie wyznacza cele wspólnych działań dla zrównoważonego rozwoju Pomorza w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027. Postanowiliśmy wspólnie budować strategię marki „Arka Pomorza” . Będziemy promować potencjał i tożsamość regionu. Jego unikatowy krajobraz i dziedzictwo naturalne. Projekt zaangażuje wiele firm, stowarzyszeń, KGW, gmin i ośrodków naukowo-badawczych, wiele podmiotów wspierających działania LGD. Chcemy poszukiwać istniejących związków z naszymi niemieckimi sąsiadami i tworzyć sieć transgranicznych powiązań kulturalnych, gospodarczych i edukacyjnych na terenach wiejskich. Postanowiliśmy spotkać się "na roboczo", tym razem u naszych sąsiadów, i opracować projekty współpracy pod wspólnymi hasłami: „Z pola na talerz”, „Zielona edukacja”, „Naprzód… i z powrotem do korzeni”. Chcemy być dumni z naszego wspólnego, europejskiego regionu i być źródłem siły dla kolejnych pokoleń dbających o tożsamość Pomorza.

Podpisanie umowy poprzedzone było posadzeniem starej pomorskiej odmiany jabłoni (Pommerscher Schneeapfel) zwiedzaniem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, prezentacjami partnerów.

Tagged Under