Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych ogłaszają drugą edycję konkursu z cyklu Samorządowy Lider Zarządzania – „Razem dla rozwoju”.

Konkurs odbywa się w ramach programu, który nadzoruje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Konkurs jest częścią projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Miast Polskich i partnerów ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pn. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.

Tematyka II edycji konkursu w roku 2015 dotyczy metod i narzędzi współdziałania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich współpracy z podmiotami z innych sektorów – społecznego, gospodarczego i naukowego.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Najciekawsze rozwiązania będą szeroko promowane wśród jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z innych sektorów służąc upowszechnianiu wiedzy o dostępnych i sprawdzonych metodach oraz narzędziach współpracy.

Kontekstem konkursu są rosnące wyzwania rozwojowe przed jakimi stoją wspólnoty samorządowe w Polsce i konieczność rozwiązywania ich poprzez rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządu, a także rozwój współpracy z innymi podmiotami z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, które funkcjonują na obszarze tych współpracujących jst (tzw. zintegrowane podejście terytorialne1). Planowanie i realizacja przedsięwzięć rozwojowych w wymiarze terytorialnym jest z jednej strony koniecznością ekonomiczną (koszty) i społeczną (ponadgminna skala wyzwań), a z drugiej strony jest wielkim wyzwaniem organizacyjnym i koncepcyjnym, bowiem tradycja takiej współpracy jest w Polsce niezbyt jeszcze bogata. Forma konkursowa pozwoli nam sięgnąć do zasobu doświadczeń z zakresu współpracy w partnerstwach, jakie zgromadziły polskie samorządy i współpracujące z nimi podmioty z innych sektorów, współdziałające w różnych formach organizacyjno-prawnych: stowarzyszeń jst, związków komunalnych, spółek, porozumień cywilno-prawnych, związków ZIT, lub w innych subregionalnych formach współpracy (RIT, ZPT, innych), w tym w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych oraz w lokalnych grupach działania. Prosimy Państwa o udostępnienie swoich doświadczeń poprzez udział w konkursie.

Szczegółowa informacja o konkursie – pobierz
Zaproszenie na konkurs - pobierz
Formularz zgłoszenia do konkursu - pobierz
Opis modelu współpracy - pobierz

Załączniki:
Pobierz plik (kokurs_samarzadowy_lider.jpg)Plakat[ ]34 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.