Warsztat refleksyjny Stowarzyszenia "Lider Pojezierza".

Drukuj
środa, 23 luty 2022 Kategoria: Aktualności

W dniu 22 lutego 2022 r. w Sali Konferencyjnej Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza” odbył się ,,Warsztat refleksyjny z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lider Pojezierza do grudnia 2021 r.”. Warsztat skierowany był do mieszkańców obszaru, pracowników Biura oraz członków Lokalnej Grupy Działania (LGD) ,,Lider Pojezierza”.

Podczas warsztatu, podjęta została dyskusja w oparciu o dane, które przygotowało biuro LGD oraz Państwa doświadczenia, mianowicie:

- przebieg procesu naboru o oceny dotychczasowych operacji;

- analiza wskaźników, celów oraz przedsięwzięć w LSR;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w przedsięwzięciach w działaniu 19.2;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w projektach współpracy działanie 19.3;

- podsumowanie realizacji wskaźników produktu w poszczególnych przedsięwzięciach w 19.4

- omówienie wniosków i zmian w LSR. Przygotowanie propozycji do zmian do LSR.

W trakcie warsztatu zostały wypracowane wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania zakończyło się zebraniem wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2022 roku.

Wszystkim tym którzy poświęcili swój czas, na przybycie wczorajsze spotkanie i aktywne uczestniczenie w debatach, bardzo dziękujemy.

Zebrane wnioski pozwolą nam na dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które sami Państwo zaproponowaliście.

Tagged Under