Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) & Europejski Zielony Liść (Green Leaf): Dwa konkursy ekologiczne otwarte dla europejskich miast.

Uprzejmie informujemy, że zaproszenie do składania wniosków do konkursu Europejskiej Zielonej Stolicy (Green Capital) na rok 2018 i do konkursu z cyklu Europejski Zielony Liść (Green Leaf) na rok 2016 są otwarte do 19 października.

Europejski Zielony Liść (Green Leaf) to konkurs otwarty dla miast o populacji między 20 tys. a 100 tys.mieszkańców. Konkurs ten potwierdza sukces miasta w osiągnięciu zrównowazonego rozwoju. Wyróżnienie przyznawane jest miastom, które wprowadzają w życie koncepcję zielonego rozwoju. Europejskie miasta, którym został przyznany Zielony Liść, działają jako ambasadorzy ekologicznego stylu życia, aby zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

Jak wnioskować?
Szczegóły

Nagroda Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) przyznawana jest miastom, liczącym ponad 100 tys.mieszkańców, które mają ugruntowane sukcesy we wdrażaniu wysokich standardów ochrony środowiska. Miasta te zobowiążą się do bieżących i przyszłych ambitnych celów dla poprawy jakości środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Laureaci tej nagrody działają również jako wzór do naśladowania, aby inspirować i promować najlepsze praktyki w innych miastach europejskich. W 2015 roku Europejską Zieloną Stolicą jest  miasto Bristol. Czy twoje miasto będzie następne?

Jak wnioskować?
Szczegóły
http://www.covenantofmayors.eu/Green-Capital-Green-Leaf-Two.html

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.