Chcieliśmy Państwa poinformować o nowym przewodniku FARNET „Jak pielęgnować dobre projekty"

 
Wiele LGR zaczyna już przygotowywać lokalne strategie na lata 2021-2027, pora zatem przystąpić do następnego etapu realizacji RLKS, czyli spowodować żeby dobre strategie przełożyły się na wysokiej jakości projekty w terenie. Przewodnik "Jak pielęgnować dobre projekty" ma pomóc LGR sprostać temu zadaniu i skupić swoje wsparcie na projektach, które najskuteczniej uruchomią proces zmian na obszarach rybackich.

W oparciu o studia przypadku pięciu LGR z różnych krajów UE (w tym z Polski), każdy rozdział ilustruje w jaki sposób LGR wybierały projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów strategii w ramach konkretnego obszaru tematycznego. Informacje o tym jak rozpoznawać projekty dobrej jakości i w jakich warunkach mogą one przynieść sukces, mogą posłużyć jako inspiracja działań LGR na przyszłość.

 

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.