W imieniu Marszałka Województwa zachęcamy wszystkie organizacje z terenu naszego województwa do wzięcia udziału w konkursie ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2019”, który jest organizowany po raz drugi.

Głównymi celami Konkursu są: wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku zachodniopomorskich organizacji oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działań organizacji.

Konkurs przewiduje przyznanie nagród w trzech kategoriach:

- Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018; kategoria główna,

- Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację zarejestrowaną w latach 2017–2018; kategoria nr 2,

- Zachodniopomorski Lider NGO 2019 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2018 przez organizację, której budżet za rok 2018 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3.

Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe:
- kategoria główna: 1.000 zł dla Laureata oraz 2 wyróżnienia po 500 zł,
- kategoria nr 2 (dla organizacji powstałych w latach 2017-2018): 1.000 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 500 zł,
- kategoria nr 3 (dla organizacji, których budżet w 2018 r. nie przekroczył 25.000 zł): 1.000 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 500 zł.

Dodatkowo laureaci otrzymają statuetki ,,Zachodniopomorski Lider NGO”, a nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej gali.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy, które były realizowane przez organizacje (lub oddziały terenowe organizacji) mające siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, oraz były realizowane na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie informacje nt. zasad konkursu znajdują się w regulaminie.

Zgłoszenie inicjatyw nastąpi poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który  można składać od 11 września do 8 października 2019 r. do Organizatora, który jest Partnerem Samorządu Województwa w zakresie organizacji konkursu.

Organizator konkursu to Pracownia Pozarządowa, ul. Dworcowa 2. 75-201 Koszalin.

Formularze można składać w wersji papierowej:
• osobiście,
• droga pocztową z  dopiskiem na kopercie „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2019”,

Zgłoszenie można również przesłać skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(w tytule maila: „ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2019”).

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora.

Pracownia Pozarządowa jest realizatorem zadania zleconego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (formularz_zgloszeniowy_7.docx)Formularz zgłoszeniowy[ ]107 kB
Pobierz plik (regulamin_konkursu_3.pdf)Regulamin konkursu[ ]275 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.