Wyjazd organizowała Federacja LGD Pomorza Zachodniego wspólnie z trzema partnerami: LGD Stowarzyszenie Lider Pojezierza, LGD Stowarzyszenie Wiejska Inicjatywa Rozwoju – „WIR” oraz Rybacka Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  „Partnerstwo Jezior”.

W dniu 22.05.2018 szesnastoosobowy zespół, przedstawiciele LGD z Pomorza Zachodniego  rozpoczął swoją podróż dwoma busami, które są w dyspozycji LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” oraz Wiejska Inicjatywa Rozwoju – „WIR”.

Kierowcami byli uczestnicy wyjazdu posiadający odpowiednie uprawniania. W projekcie brało udział przedstawiciele 3 LGD z Pomorza Zachodniego. Na miejscu byliśmy już o godzinie 15.00. Zostaliśmy mile przywitani oraz obdzieleni materiałami konferencyjnymi. Koszt udziału w konferencji z obiadem na trasach wyjazdów studyjnych to 1300 CZK.

Miejscem wspólnego pierwszego (22.05.2019 ) spotkania była Stará papírna - Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec.  Organizatorzy wybornie się sprawili. Podczas Leaderfest  2019 spotkaliśmy naszych partnerów z MAS Opavsko oraz przyszłych partnerów do projektów współpracy z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianą klimatu. Razem powspominaliśmy zrealizowany wspólny projekt współpracy „Młodzieżowej Akademii Komunikacji”. Program oraz tematyka konferencji oraz wyjazdów studyjnych prezentujących zrealizowane projekty w ramach programu Leader przez partnerów z Czech.

Czwartek 23.5.2019 od 10:00, Teatr Miejski Žatec – otwarcie Leaderfest 2019

Otwarcie Leaderfest przez Eva Hamplová, Prezes KS MAS regionu Ústí, następnie powitała uczestników Zdenka Hamousova - burmistrz Źatec. W ciepłych słowach opowiedziała historię miasta i przekazała symboliczne klucze do miasta. Główny szef Czeskich LGD  Jiří Krist jak zwykle poinformował o idei Leaderfest oraz przypomniał historie tej konferencji. Co nas czeka ? Nowe rozdanie i przyszłość rozwoju obszarów wiejskich według ENRD przedstawiła  Veronika Korčeková, analityk ENRD z Bruksela. Kolejne informacje dotyczyły już konkretów. Rola regionu Ústí we wspieraniu rozwoju lokalnej społeczności zaprezentowanej przez Eva Hamplová,  KS LGD Prezydent regionu Ústí. Temat, który nas zainteresował to „Inteligentna wieś i innowacyjne projekty: trendy w działalności i rola LGD. Milan Oliva i Marek Hartych, zaprezentowali ciekawą dyskusję wspólnie z uczestnikami Leaderfest 2019. Przypomnieli o idei Leader. Realizacja pomysłów oddolnych, realizowanych przez mieszkańców. Program kolejny to praca w trzech miejscach. Każdy uczestnik deklarował przez przyjazdem tematykę forów dyskusyjnych. Uczestnicy wyjazdu podzielili się na trzy grupy. Program warsztatów jest opisany na www > Zobacz

Dzień przeleciał nam niezwykle aktywnie i twórczo. Każdy warsztat był zaprezentowany na podstawie ciekawego już zrealizowanego pomysłu przez partnera czeskiego. Tematyka związana była z wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Pomysły dotyczące aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich były podobne jak w Polsce. Jednak bardziej skupiano się na działaniach dla seniorów. Szczególnie w połączeniu z OZE.

Wyjazd studyjny miał na celu zgromadzenie osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i stosowaniem metody LEADER w celu stworzenia możliwości wymiany pomysłów między partnerami.  W 2019 roku specjalna sesja konferencji poświęcona była współpracą w celu nawiązania nowych kontaktów, opracowania pomysłów na projekty współpracy po kamieniu milowym i rozpoczęcia działań związanych z konkretnym projektem.

W ramach LEADERFEST uczestnicy mieli  możliwość  udziału zarówno w konferencji, w warsztatach, jak i w wizytach w miejscach gdzie realizowane były projekty w ramach programu Leader w Czechach. Organizatorzy zapraszają do udziału LGD zainteresowanych współpracą międzynarodową. Była możliwość spotkania LGD-ów z Czech, Słowacji, Chorwacji, Mołdawii oraz gościnnie z Gruzji.

Ostatni dzień. (24.5.2019). Na zaproszenie Pani Burmistrz  Žatca zwiedziliśmy niezwykłe miejsca.

1. DYCKY MOST! - Po projektach PROW, Coal Safari, spotkanie z produktem regionalnym w restauracji Severka

2. Projekty RDP w Valeču i okolicach - prowadzony przez SPL LAG Vladař, Miasto Valeč - barokowe miasto, zamek Krásný Dvůr. Ciekawa inicjatywa. Właściciel kupił ruiny zameku za 30 000 CZK a zainwestował już kilkanaście milionów koron. Warto zobaczyć. Oprowadzili nas właściciele – potomkowie poprzednich posiadaczy zamku. Lokalny mini browar uraczył nas wybornym piwem z najlepszych szyszek chmielu na świecie. Opinia nie tylko Czechów.   

3.  Zapora Nechranice, Winiarnia w Březnie (projekty PROW, wycieczki do winnic), Severočeské doly - Březenský smok

4.  Hop and Beer - Pioneer Browar Piwny, Browar Saaz, Spółdzielnia Hop, Instytut Badawczy Hop - Stekník

Koszty wspomnianych 4 wyjazdów studyjnych pokrywała Czeska Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Udział w wycieczkach był bezpłatny. Jedzenie pokrywała nasza Polska KSOW.

Za rok kolejny Leaderfest 2020 i kolejne pomysły oraz nadzieje na nowy okres programowania. Mniej biurokratyczny. Pomysły opracowane na Leaderfest 2019 zaowocowały kolejnymi wspólnymi projektami na lata 2019-2021 razem z naszymi przyjaciółmi z MAS.

Termin wyjazdu: 22 – 24.05.2019r.

Miejsce wyjazdu: Źatec w Czechach. 

Koordynator wyjazdu
Ireneusz Kostka

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.