Utworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” kolejne dwie trasy tematyczne głównie przeznaczone dla rowerzystów. Trasa tematyczna „Lidera Pojezierza” 236 km i trasa tematyczna „Zakony Pojezierza” – 87 km.

Wyznaczone dwie trasy popularyzują walory przyrodnicze i turystyczne obszaru naszego stowarzyszenia. Trasy przebiegają przez poszczególne gminy i pokazują nie tylko ciekawe formy przyrodnicze i historyczne ale też mają angażować i uaktywniać mieszkańców. Mieszkańców obszaru „Lidera Pojezierza”

Projekt tras zakładał  popularyzację sportu rowerowego i turystyki rowerowej, wspierania aktywnego i zdrowego stylu życia, wzbogacenia aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowania tradycji prawdziwego turysty,

Projekt również promuje regionu, w tym nasze miasta, miasteczka oraz wsie. Pokazuje atrakcyjność turystyczną i walory krajoznawcze regionu.

Idea maratonu rowerowego sięga już wiele lat. Jednak maraton po raz pierwszy w historii przebiegał na nowej trasie tematycznej „Lidera Pojezierza”. Jeziora, lasy, historia zakonów, średniowieczne miasta, budowle megalityczne oraz mieszkańcy czekający z gościną.

Zapraszamy na nasze szlaki turystyczne.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.