Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach: 10-12 maja 2019 r. Jest to akcja skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów (projektodawców oraz uczestników projektów) Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Dni Otwarte to akcja popularna i o dużym zasięgu. Zeszłoroczna edycja skupiła prawie 560 wydarzeń, które łącznie odwiedziło ponad 132 tysiące uczestników. Tegoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbędą się w nowej formule, ze względu na obchody 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Pod hasłem „Polska Różnorodna”. VI edycja Dni Otwartych podsumuje wszystkie dotychczasowe lata wykorzystania Funduszy Europejskich oraz podkreśli ich wpływ na rozwój kraju.

W tym roku Dniom Otwartym Funduszy Europejskich, towarzyszyć będą liczne dodatkowo urozmaicone atrakcje związane ze sportem, zdrowiem czy kulturą, które staną się elementem spajającym VI edycję. 
Beneficjenci związani z rewitalizacją, dziedzictwem kulturowym, turystyką będą mieli okazję do przeprowadzenia ciekawych zajęć czy wycieczek w swoich placówkach.

Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zostaną przedstawione na stronie akcji: https://dniotwarte.eu/

Do udziału w Państwa wydarzeniach zachęcać będzie kampania promocyjna w ogólnopolskich i regionalnych mediach oraz dystrybuowane przez organizatorów materiały promocyjne. Najciekawsze wydarzenia i projekty mają szansę na dedykowane audycje. Akcja posiada swój logotyp oraz gotowe do powielenia szablony materiałów promocyjnych.

Zachęcamy, Państwa do dołączenia do grona współorganizatorów Dni Otwartych Funduszy Europejskich, to przecież Państwa święto. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na https://dniotwarte.eu/dolacz-do-nas Tam też znajdziecie Państwo, więcej szczegółowych informacji, jak opisać planowaną atrakcję w ramach DOFE oraz na temat wsparcia promocyjnego.

Im szybciej zgłosicie Państwo swój udział, tym wcześniej będą prowadzone kampanie promujące Państwa projekt i atrakcje. Aby wziąć udział w  VI edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 10 do 12 maja 2019 r.

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo pod linkami:

https://dniotwarte.eu/o-akcji
https://dniotwarte.eu/dolacz-do-nas
https://dniotwarte.eu/regulamin
https://dniotwarte.eu/

 Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału!

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.