Aktualności

Warsztaty „Abc przedsiębiorczości – działalność gospodarcza w praktyce i teorii” dla Lokalnych Grup Działania. W dniach 28 i 29 czerwca br., w Ośrodku Agroturystycznym „Młyn Nad Starą Regą” w Tarnowie, gm. Łobez odbyło szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla członków i przedstawicieli biur Lokalnych Grup Działania z terenu Pomorza Zachodniego. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich „CIW” z Łobza (finansowanie warsztatów przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)).  

Wczoraj tj. 30.06.2016 roku, Stowarzyszenie Lider Pojezierza  podpisało umowę na „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, dzięki której rozpocznie pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Dokumenty ze strony Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podpisał wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Pieniądze z poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lokalne grupy działania przeznaczą na sprawne wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Środki te będą wydatkowane m.in. na zatrudnienie pracowników biur LGD-ów i ich przeszkolenie czy aktywizację mieszkańców w proces wdrażania strategii. Dotacje zostaną przeznaczone także na zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów i przygotowaniu wniosków.

9 – 10 czerwca w Szczecinku w woj. zachodniopomorskim, w Centrum Konferencyjnym w Zamku, zorganizowano konferencję regionalną. Organizatorami przedsięwzięcia była Polska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz tutejsza Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Nasze stowarzyszenie miało okazję brać udział w tym spotkaniu.

Szanowni Państwo,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 05-08 lipca 2016 roku, wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych województwa wielkopolskiego pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego.”

W dniu 6 lipca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Punkt Informacyjny zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorstwa. W ramach spotkania skupimy się głównie na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

CHOSZCZNO. 319 kolarzy z Polski i Niemiec dojechało do mety rozegranego w sobotę 11. Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego. Na najbardziej prestiżowym, liczącym 274 kilometry dystansie, triumfowała para AGNIESZKA MIELCAREK (Poznań) – MARIAN KOŁODZIEJSKI (Dzierżoniów).W kategoriach na podium stawali również choszcznianianie. Swoją grupę wygrał ALEKSANDER KRZYŻANIAK, drugie miejsca zajęli: ZBIGNIEW JUNAK, MICHAŁ DORAWA, EUGENIUSZ TYMCZUK, a na trzecim stopniu podium stawali: MICHAŁ BARTOS, ZBIGNIEW KOCHAN i FELIKS BADZIĄG. Wśród pań triumfowała również JOWITA KONIECZNA z Radaczewa.

W dniu 9 czerwca w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się seminarium „„Doświadczenia europejskie we wdrażaniu podejścia LEADER i RLKS”. Polska Sieć LGD była głównym organizatorem tego wydarzenia.

W podsumowaniu dyskusji Minister Ryszard Zarudzki podkreślił znaczenie zdobywania wiedzy na podstawie doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER i RLKS w innych krajach, w tym korzystanie z takiej możliwości, jaką jest członkostwo w europejskiej sieci LGD – ELARD. Zadeklarował wsparcie dla starań, aby Polska była reprezentowana w tej organizacji poprzez pełnoprawnego jej członka.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dwudniowe spotkanie z beneficjentami pomocy technicznej PROW 2014-2020.

Uczestniczący w nim podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił istotną rolę pomocy technicznej we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Poinformował również o planowanych zmianach do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 m.in. w zakresie rozwiązań dot. KSOW, a także o planowanym zwiększeniu limitu pomocy technicznej PROW 2014-2020.

W dniu 04 czerwca 2016 r. przy Pełczyckim Centrum Rekreacji i Turystyki „Pełczanka”, odbyły się warsztaty z zakresu warzenia piwa, które zostały przeprowadzone przez Członka Zarządu Bractwa Piwowarów „Lidera Pojezierza” Pana Krzysztofa Szabatowskiego. Warsztaty miały na celu przedstawienie całkowitej procedury i wszystkich aspektów towarzyszących podczas procesu warzenia piwa na podstawie wytwarzania tradycyjnego piwa Lipiańskiego „Zaczynaj”.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Targach Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2016, które odbędą się w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Chwarszczanach na terenie dawnego dworu zakonnego templariuszy.

W dniu wczorajszym tj. 13 czerwca br. w biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się szkolenie dotyczące Ochrony Danych Osobowych regulacji prawnych dotyczących tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, zabezpieczeń informatycznych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. Omówione zostały również zmiany  w zakresie Instrukcji Kancelaryjnej określającej nowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Stowarzyszeniu.

Szanowni Państwo!

W związku z  telefonami w zakresie nowo obowiązującej ustawy Prawo o stowarzyszeniach chcielibyśmy Państwu w kilku punktach przedstawić najważniejsze dla Państwa zmiany, które ustawa wprowadziła z dniem 20 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 26 kwietnia br. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostały ogłoszone wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniżej przytaczamy istotne informacje dotyczące wyników konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 8 października 2015 r.

W dniu 23 lipca 2016 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbędzie się konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego I Lokalnego w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Konkurs podzielony jest na dwie główne kategorie: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy  oraz na najlepszą potrawę regionalną.

W dniach 02.-03. czerwca 2016 r. w Pensjonacie „Nowy Młyn” w Namyślinie odbyły się warsztaty pn.:"Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania" z zakresu wyboru wniosków w obowiązującym okresie programowania. Warsztaty skierowane były do członków Rady LGD, Zarządu, oraz pracowników biura.

Centrum Doradztwa Rolniczego, w ramach działań Sieci, planuje organizację następujących wydarzeń, na które serdecznie Państwa zapraszam:

w dniach 15-17 czerwca br. szkolenie i wyjazd studyjny „Od zaradności do przedsiębiorczości”,

w dniach 15-16 czerwca br. oraz 21-22 czerwca br. szkolenie „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska”.

W dniu 30 maja br. o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Różańsku odbyło się spotkanie nieformalnego zespołu programowego powołanego z myślą o wypracowaniu założeń do obywatelskiej strategii rozwoju wsi Różańsko pn. „Nasz plan na Różańsko”.

Opracowana strategia będzie swoistym manifestem mieszkańców Różańska, emanacją ich potrzeb i oczekiwań zarówno w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjno-kulturalno-sportowej i spraw społecznych.

Nowy projekt ustawy o prawie wodnym ma nałożyć opłaty za wodą wykorzystywaną w produkcji żywności. Hodowcy ryb, którzy zużywają jej kilka milionów metrów sześciennych  rocznie są oburzeni i wprost mówią, że ta ustawa może ich pogrążyć i doprowadzić do ekologicznej klęski.

Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. 23 maja br. zostali wybrani Mężowie Zaufania.

Z pośród zgłoszonych kandydatów wybrano dwóch Mężów Zaufania w osobach:

  1. Pani Paulina Wolańska – członek Stowarzyszenia;
  2. Pan Daniel Domagała – członek Stowarzyszenia;

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za złożone kandydatury, a wybranym kandydatom życzyć owocnej współpracy.

W dniu 17 maja br. w Ośrodku „Ranczo Radzicz” w Radziczu Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach we współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował szkolenie pt. „Uregulowania formalno - prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych”.

Celem szkoleń było upowszechnianie informacji na temat ubiegania się o wpis produktów i potraw na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkostwa w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego.

W dniu  1  czerwca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Spotkanie kierowane jest do tych osób, które chcą poznać możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych.

Urząd Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrów oraz Trzcińskie Centrum Kultury zaprasza serdecznie na Trzciński Festiwal Kultury i Sportu który odbędzie się w dniach 27-28 maja 2016 w Trzcińsku Zdroju.

W dniu 14 maja br. nasze Stowarzyszenie brało udział w Festynie Charytatywnym pn."Niesiemy pomoc dla Mateuszka", które odbyło się w amfiteatrze w Krzęcinie zorganizowane przez przez Urząd Gminy Krzęcin w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Chorych Na Białaczkę I Inne Choroby Nowotworowe.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje wojewódzki konkurs pt. "Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato 2016". Jego celem jest wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego i turystycznego w województwie zachodniopomorskim oraz podniesienie jakości usług poprzez wybranie i promocję najlepszych obiektów turystyki wiejskiej. Ponadto promocja oraz prezentacja obiektów turystyki wiejskiej, które wyróżniają się atrakcyjną i ciekawą ofertą u promocja walorów województwa zachodniopomorskiego i gospodarstw świadczących usługi turystyczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „VII Międzynarodowych Targach Wyrobów Klasztornych”, które odbędą się w dniach 16–17.07.2016 r. na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku.

Ubiegłoroczne „VI Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w nich wzięło kilkunastu wystawców klasztorów niemieckich i polskich oraz liczni wytwórcy wyrobów lokalnych. Targi zorganizowane w wyjątkowej scenerii wzgórza pocysterskiego klasztoru w Bierzwniku odwiedziło kilka tysięcy osób.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów", który odbędzie się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - 23 lipca 2016 r.

W sobotę 30.04 br. już po raz dziewiąty odbyły się „Przelewickie Dni Folwarku” na folwarku w Przelewicach. Nasze stowarzyszenie brało czynny udział w obchodach święta folwarku, a wszyscy obecni mogli odwiedzić nas na naszym stoisku.  Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali  program artystyczny bogaty w różnorodne atrakcje.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał siedemnaście strategii rozwoju lokalnego. Są to kluczowe dokumenty, na podstawie których będzie udzielane wsparcie na konkretne inwestycje i projekty ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/pomorze-zachodnie-ma-strategie-lokalnego-rozwoju,80096.html

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 maja 2016r. Biuro Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest jednoetapowy. Nabór trwa od 26 kwietnia do 23 czerwca br. (do godziny 18). Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

Klub Żeglarski SZTORM Barlinek od wielu lat prowadzi szkółkę żeglarską dla dzieci i młodzieży. Ludzie z pasją starają się zarazić młodych tym pięknym sportem. Szkółka rozwija się i kwitnie. Chętnych, by spróbować czy żeglarstwo stanie się ich powołaniem jest wielu. I tu powstaje problem… prozaiczny – zbyt mało sprzętu pływającego…

Szanowni Państwo!

W dniach 9 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz  podjęto uchwały o wyborze LSR.

W dniach 20.-21. kwietnia 2016r. w Pensjonacie „Nowy Młyn”  w Namyślinie odbyło się szkolenie z zakresu procedur wyboru wniosków w zbliżającym się okresie programowania.  Warsztaty skierowane były do przedstawicieli członków Rady LGD, Zarządu, pracowników biura oraz przedstawicieli partnerów projektu grantowego pn.: „Pomostem do wodniackiej pasji”.

Spotkanie Zarządów Stowarzyszeń Lider Pojezierza i Partnerstwo Jezior w dniu 08.04.2016 roku było efektywne.

Oprócz papierkowych spraw dotyczących obu stowarzyszeń a dotyczących między innymi nowej perspektywy PROW i PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 i współpracy w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju rozmawiano tez o wspólnych obchodach 10-lecia "Lidera Pojezierza" i 5-lecia "Partnerstwa Jezior". W posiedzeniu Zarządów brali udział również członkowie nowej Rady LGD. Przewodnicząca Rady LGD - Beata Biaduń-Broda, zastepca Przewodniczącej Rady LGD - Piotr Radecki oraz doświadczeni Członkowie Rady LGD - Dorota Rybińska i Sabina Zommer.

W dniu 15 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na organizacje Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILIA 2016 roku w Chwarszczanach.

W imieniu Gminy Boleszkowice zlecenie organizacji TILIA 2016 przyjęło Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

Zastanawiasz się jak spędzić jeden z długich majowych weekendów? Nie lubisz nudy i poszukujesz nowych wyzwań? Zapraszamy Cię do udziału w rajdzie rowerowo-kajakowym w Dolinie Odry, Ujściu Warty iCedyńskim Parku Krajobrazowym z bazą noclegową w przepięknym Starym Młynie w Namyślinie. Zapraszamy do udziału w czterodniowej wycieczce szlakiem historii i przyrody okolic nadodrzańskich. Zaznasz niezapomnianej przygody, poczujesz wiatr w uszach, usłyszysz plusk wody, będzie to aktywny wypoczynek dla ciała i ducha. Po dniach spędzonych w ruchu zrelaksujesz się w saunie i basenie z gorącą wodą znajdującym się w ogrodach pensjonatu.

Więcej informacji pod tym linkiem (KLIKNIJ)

Zapraszamy!

W dniu 4 maja 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Spotkanie kierowane jest do tych osób, które chcą poznać możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Gwarantujemy także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Szanowni Państwo,

Klub Żeglarski Sztorm Barlinek ogłasza nabór kandydatów na kurs żeglarza jachtowego. Kurs będzie odbywał się w systemie weekendowym. Podczas kursu realizowany będzie pełny program szkolenia teoretycznego i praktycznego zgodny z wymogami Polskiego Związku Żeglarskiego.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie” wraz z organizacjami senioralnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapraszają do uczestnictwa w  ŚWIĘCIE SENIORÓW pn. „SENIORALIA – GOLENIÓW 2016”, które odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 r. w Goleniowie. Wszyscy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa proszeni są o wypełnienie deklaracji, co pozwoli przygotować pobyt grupom seniorów w tym dniu. Zaproszenie oraz deklaracja uczestnictwa w załączeniu.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza rozpoczęło rekrutację na funkcję Męża Zaufania, który będzie spełniał bardzo ważną rolę w procesie oceny i wyboru operacji. Do udziału zapraszamy członków Stowarzyszenia i pracowników Biura. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” rozpoczyna procedurę zgłaszania produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Poniżej znajduje się odnośnik do strony na której znajdują się wszystkie potrzebne informację dla Państwa wiadomości odnośnie zgłaszania produktów i korzyści z niego wynikających.

Czym jest energetyka obywatelska?
Każdy z nas na co dzień korzysta z energii – w postaci prądu albo ogrzewając swój dom. Obecnie większość osób pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne i przesłanej do ich domu lub miejsca pracy. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. My – obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej i jej przesyle, a także efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie energetyka obywatelska.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”.Celem konkursu jest przedstawienie społecznej pracy wyróżniających się, przedsiębiorczych i zaangażowanych w inicjatywy społeczne sołtysów z województwa zachodniopomorskiego.
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2016 " mogą zgłaszać: rady sołeckie i parafialne, mieszkańcy sołectwa (grupa 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Instytut Szwedzki ogłosił konkurs na finansowanie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (Seed funding),. Otrzymane środki można wykorzystać do inicjowania nowej współpracy lub też do poszerzania współpracy już istniejącej w Polsce, Rosji, Estonii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi, a także w niektórych przypadkach w Mołdawii i Gruzji.

Konsorcjum podmiotów w tym Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Centrum Edukacji AC - Expert rozpoczynają realizację projektów POWER z osi priorytetowej nr I Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na lokalnym rynku pracy. Grupa docelowa to osoby młode, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza brało udział w konferencji "Więcej niż energia - obywatelska energetyka odnawialna dla Pomorza Zachodniego" w Szczecinie.

Ponadto było inicjatorem oraz współorganizatorem dwóch konferencji pod nazwą "Zielona Lokomotywa". Jednym z efektów był podpisany list intencyjny z 21 partnerami (4 sektory - społeczny, publiczny, gospodarczy i naukowy). Podczas konferencji zainicjowano również działania realizujące naszą przyszłą Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW i PO "Rybactwo i Morze"oraz  elementy do Kontraktu Samorządowego "Lider Pojezierzy" w ramach RPO.

 Do pobrania prezentacje z II konferencji "Zielonej Lokomotywy" pt."Ekologiczna Kolej Rzeczy z funduszami europejskimi"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego zapraszają do uczestnictwa w V edycji Ogólnopolskiego konkursu dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

W dniu 17 marca 2016 roku odbyła się II konferencja „Zielonej Lokomotywy” pt. „Ekologiczna Kolej Rzeczy z funduszami europejskimi” w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

Misją „Zielonej Lokomotywy”  jest inicjowanie i wspieranie działań zorientowanych na wykorzystanie lokalnych zasobów OZE w sposób, który wpłynie na korzyść Społeczności Lokalnych, poprzez tworzenie trwałych miejsc pracy, poprawę stanu środowiska naturalnego, podnoszenie wiedzy o środowisku i rozwoju samorządności mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych.

Finał odbędzie się 19 marca 2016 r. w Sali Wielskiej w Nowogródku Pomorskim. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody. Jesteśmy przekonani, że spośród kategorii konkursowych uczestnicy znajdą te, które będą dla nich ciekawym wyzwaniem.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” rozpoczyna procedurę zgłaszania produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” zaprasza do darmowych konsultacji dla wszystkich  mieszkańców naszego obszaru. Dotyczy to beneficjentów  indywidualnych oraz instytucje.

W dniu 25 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Koncepcja utworzenia, rozwoju i komercjalizacji zachodniopomorskiego szlaku „Parki, ogrody, krajobrazy, smaki Pomorza Zachodniego bramą do poznawania regionu” wraz z programem jego wdrażania, zarządzania i promocji” wraz z załącznikami.

W dniu 17 marca 2016r. w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbędzie się II konferencja „Zielonej Lokomotywy” pn.„Ekologiczna Kolej Rzeczy z funduszami europejskimi” - Zielona Lokomotywa wsparciem dla lokalnego rynku energii.

Ruszył nabór wniosków na wykorzystanie OZE (odnawialne źródła energii)

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Głównym celem KONCEPCJI było wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych.

W przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie.

Program "Rybactwo i Morze" 2014 - 2020

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r.

Zachęcamy do współpracy w ramach projektu „Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce”. Celem projektu jest rozpowszechnianie wypoczynku w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych, świadczących usługi turystyczne, a przede wszystkim w gospodarstwach posiadających certyfikat producenta żywności ekologicznej, lub tradycyjnej. W ramach projektu współpracuje się z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne".

Informacje o spotkaniu
Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców zainteresowanych tematyką pozyskania
dofinansowania na szkolenia oraz rozwój kompetencji kadr z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł unijnych.

Agencja Rynku Rolnego przyjmuje już od przedsiębiorców wnioski o unijne dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny. Jak poinformowała w piątek, od 4 stycznia zarejestrowała 22 ważne wnioski od sześciu firm, opiewające w sumie na 1593 tony mięsa wieprzowego.

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Spośród wszystkich zgłoszeń najciekawsze zostaną nagrodzone bonami upominkowymi do sieci księgarskiej o wartości 100 zł i 50 zł! 

Lubisz gotować w oparciu o tradycyjne, rodzinne przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie? Jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej ? Zgłoś się do konkursu „ Poszukiwacze Smaków 2016 – III edycja”. Dla wszystkich uczestników upominki a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Przypominamy Beneficjentom którzy otrzymali wsparcie w ramach naborów realizowanych przez nasze LGD zwłaszcza beneficjentom "Małych projektów", że zobligowani są zapisami umowy przyznania pomocy, do złożenia ankiety monitorującej do Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejny termin składania ankiet to 31 stycznia 2016 roku. Dotyczy on beneficjentów, którzy otrzymali płatność ostateczną w roku 2014. Prosimy o zweryfikowanie swoich płatności, przygotowanie ankiet, a następnie wysłanie ich do Urzędu Marszałkowskiego.

Ankieta monitorująca znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego - www.prow.wzp.pl

W dniach 14 i 15 stycznia br. w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbyła się konferencja pt. „Eco-synergia wsparciem dla lokalnego rynku energii”.

Obradom czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewodniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Komitet opiniował zmiany do PROW 2014-2020 oraz kryteria wyboru dla niektórych typów operacji. Przedstawiona została również informacja o stanie realizacji programu.

Zapraszamy na I edycję Festiwalu Podróżniczego „WłóczyKijki”, który odbędzie się 23. stycznia 2016 w Europejskie Centrum Spotkań, ul. Leśna 1, Barlinek. Organizatorami Festiwalu jest Klub Żeglarski Sztorm Barlinek wraz z grupą ‘Włóczykijki”.Festiwal podróżniczy, czyli spotkania z podróżnikami, którzy opowiedzą o podróżach jakie odbyli.

Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. W ramach działania - ,,3.4 Adaptacja do zmian klimatu" istnieje możliwość maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu : 85%.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył dziś w I posiedzeniu Grupy tematycznej ds. młodzieży na obszarach wiejskich powołanej przez Grupę Robocza ds. KSOW.

Z udziałem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze spotkanie Grupy tematycznej ds. podejścia Leader (GTL).

W dniu 07 grudnia br. w siedzibie biura Stowarzyszenia SIEJA w Marianowie spotkali się przedstawiciele Lokalnych Grup Działania w celu omówienia projektów współpracy, które mogą zostać zrealizowane w ramach nowego okresu programowania w zakresie inicjatywy Leader w ramach PROW na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zachodniopomorskich i Lubuskich Lokalnych Grup Działania. 

W dniu 22 grudnia 2015 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Jednym z załączników do wniosku była Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, nad którą pracowaliśmy w ubiegłym roku.

W lutym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków o przyznanie pomocy rolnikom na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach PROW na lata 2014-2020.

Barlinek dnia, 05.01.2016r.

OBWIESZCZENIE

Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupa Działania Stowarzyszenia  „Lider Pojezierza” w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” w zakresie inicjatywy Leader.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach od 21 grudnia 2015r. do dnia 06 stycznia 2016r. Biuro Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie. Plakat poniżej:

W dniu 27 listopada 2015 roku  w Pensjonacie „Nowy Młyn„ w Namyślinie odbyły się warsztaty zespołu ds. budowy Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lider Pojezierza na lata 2014-2020, które prowadził  Wiceprezes Ireneusz Kostka.

Temat: Spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Termin: 8 grudnia 2015 r.

Miejsce: Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, Choszczno

Godzina rozpoczęcia: 11.00

Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy zaprasza do udziału w konkursie pod nazwą Ekologiczne inicjatywy obywatelskie wspólnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Celem konkursu jest wyłonienie i zrealizowanie, przy zaangażowaniu społeczności lokalnych, ekologicznych inicjatyw obywatelskich.

Organizacjo! Chcesz pobudzić twórcze myślenie? Obudzić w sobie geniusza? Łączyć, przekształcać, odkrywać i tworzyć na nowo? Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie zaprasza na bezpłatny warsztat dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, który odbędzie się ramach Przystanku Wolontariat.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza organizacje społeczne z województwa zachodniopomorskiego na cykl spotkań, których celem jest:

  • wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka oraz poszukiwanie rozwiązań,
  • popularyzacja dobrych praktyk,
  • rozmowa na tematy istotne dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim.

Rozmowy w dniach 25-27 listopada 2015 r. będą odbywały się w Hotelu Atrium podzielone na 8 sesji tematycznych – do wyboru przez organizacje.

Przystanek Wolontariat jest nową odsłoną organizowanego do tej pory na Pomorzu Zachodnim Tygodnia Aktywności. Pretekstem do kilkudniowego świętowania jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który obchodzony jest 5 grudnia.

W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zaproszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Chcesz pobudzić twórcze myślenie? Obudzić w sobie geniusza? Łączyć, przekształcać, odkrywać i tworzyć na nowo? Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie. Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie zaprasza na bezpłatny warsztat dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, który odbędzie się ramach Przystanku Wolontariat.

Wczoraj, tj. 16.11.2015r. w LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie odbyło się trzecie już spotkanie Lokalnych Grup Działania województwa Zachodniopomorskiego w sprawie budowy Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Barlinka i okolic,

grupa nieformalna „Włóczykijki działająca przy Klubie Żeglarskim Sztorm Barlinek, ma przyjemność poinformować Was, iż w 23. stycznia 2016 odbędzie się pierwszy w Barlinku Festiwal Podróżniczy „Włóczykijki”.

Dnia 26.10.2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703).

Rower staje się coraz modniejszym środkiem transportu. I choć w naszym kraju jeszcze nie jest tak popularny jak na przykład w Holandii, to widać, że z roku na rok, coraz więcej osób jeździ regularnie na rowerach. Dlatego Gmina Barlinek rozpoczęła przygotowanie programu budowy dróg rowerowych.

5 listopada br. w biurze Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy w Złocieńcu odbyło się II spotkanie Lokalnych Grup Działania z Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawiciele dziesięciu LGD-ów wspólnie opracowywali dokumenty -załączniki do wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” włączyło się w tworzenie Strategii na lata 2014-2020 dla Gminy Barlinek.

W imieniu naszego partnera, Gminy  Barlinek, zapraszamy mieszkańców do współpracy.

W czwartek 29.10.2015 r. w Ośrodku Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Goleniowie odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania z Województwa Zachodniopomorskiego. Organizatorem przedsięwzięcia była LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.  Zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem reprezentanci poszczególnych LGD-ów przedstawiali opracowane zagadnienia dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

28 października br. w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie dotyczące powstania Inkubatora Kuchennego w Przelewicach.  Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele LGD, przedsiębiorców i władz samorządowych, w tym;

Informujemy o planowanych szkoleniach dotyczących Spółdzielczości Socjalnej organizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim.

1. Szkolenie nt. ,,Spółdzielnia Socjalna, prawne aspekty zakładania, rejestracji i funkcjonowania" (czas trwania 8 h (lekcyjnych, start godzina 10:00) 
termin: 05 listopada 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają na kolejne w tym roku spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 – priorytet 2.

Stowarzyszenie Media Dizajn realizuje obecnie projekt „Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma na celu zdiagnozowanie zachodzących w ostatnich latach kierunków przeobrażeń roli artystów w lokalnych środowiskach. Przyjęta hipoteza zakłada, że w związku z zapotrzebowaniem na działania o charakterze interwencji w sferze problemów społecznych, środowiska twórcze podejmują coraz częściej tego rodzaju aktywność.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.