Aktualności

Szanowni Państwo!

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXX Barzkowickich Targach Rolnych „AGRO POMERANIA 2017”, które odbędą się w dniach 8-10 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w imieniu Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, która odbędzie się w terminie od 18 do 21 maja 2016 r.

Wczoraj tj. 02 kwietnia 2017 r. na Rynku Miejskim w Barlinku byliśmy świadkami niewątpliwie ciekawego wydarzenia jakim był I JARMARK WIELKANOCNY Z LIDEREM – zorganizowanym przez Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" obejmującym obszar działania trzynastu gmin.

Już od godz. 8.00 Rynek zapełniał się stoiskami wystawców, którzy z różnych zakątków przybywali do nas aby zaprezentować swoje wyroby. Z minuty na minutę robiło się coraz gwarniej i bardziej kolorowo.

Agencja Rynku Rolnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium:

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)”

Szanowni Państwo

Rozpoczęła się 2 edycja projektu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina, Fundacji Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych KOMES ze Szczecina i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA - Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”. W dniu wczorajszym tj. 21 marca 2017 r. uruchomiono nabór wniosków.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja 2017 roku w Szczecinie, odbędzie się XVII edycja  konkursu  „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” . Głównym organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego z Warszawy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Wczoraj tj. 20 marca br. została podpisana umowa leasingowa dotycząca zakupu mikrobusa do przewozu 9 osób w raz przestrzenią ładunkową. Niniejszym chcielibyśmy poinformować członków Stowarzyszenia o tym fakcie. Naszym wybrankiem został Ford Transit L3H2 310 M1 KOMBI.

18 marca w Europejskim Centrum Spotkań w Barlinku odbył się II Festiwal Podróżniczy „Włóczykijki”, który w jednym miejscu i czasie skupił kilkunastu prelegentów (podróżników, fotografów, pasjonatów wypraw).

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na Palmę Wielkanocną. Udział w konkursie mogą wziąć uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego z Liderem.

Organizatorem konkursu na Palmę Wielkanocną, jest Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Konkurs obejmuje swym zasięgiem 13 gmin z terenu działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan Fundacja Eudajmonia zapraszają do udziału w spotkaniu asocjacyjnym „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie zachodniopomorskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.

W  dniu 30 marca 2017 r. zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu w zakresie wsparcia projektów dotyczących rozwoju turystyki w tym turystyki uzdrowiskowej.

Szanowni Partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,

zachęcamy do zapoznania się z krótką informacją dotyczącą działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020, które wspiera współpracę pomiędzy rolnikami, doradcami, przedsiębiorcami oraz naukowcami, a także umożliwia wdrażanie innowacji w sektorze rolno-spożywczym:

Informacja prasowa dotyczącą zmian w wydawaniu interpretacji podatkowych wynikających z utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej do wykorzystania.

Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej.

W drugi tydzień ferii, w dniach 20-23 lutego br. młodzież z regionu uczestnicząca w programie ,,Lider Zachodniopomorski” spotka się w Szczecinie, by uczestniczyć w warsztatach poświęconych tworzeniu inicjatyw społecznych i rozwijaniu kompetencji liderskich.

We wtorkowe Walentynki 14 lutego Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na oficjalne otwarcie nowej siedziby. O godz. 13.30 w budynku przy placu Kilińskiego (pok. 251, wejście A) na gości będzie czekać zespół biura ds. młodzieży, by podczas nieformalnego spotkania obejrzeć efekty warsztatów happeningu oraz podyskutować o przyszłości, wspólnych działaniach, dowiedzieć się czegoś więcej o działaniu biura.

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" zmieniło adres siedziby z dotychczasowego na:

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"
ul. Sądowa 8,
74-320 Barlinek

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z posiedzeniem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" w dniu 18 stycznia 2017 r., Biuro LGD będzie nieczynne od godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy. 

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Targach Rolnych "Agro Pomerania 2017", które odbędą się w dniach 8-10 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 14 grudnia br., Rada LGD zakończyła procedowanie wniosków o dofinansowanie, złożonych w I i II naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pragniemy podziękować Radnym za pracę i włożony trud podczas oceny wszystkich 30 wniosków. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie równie sprawnie przebiegała podczas przyszłych naborów wniosków.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lider Pojezierza to jedna z najbardziej oryginalnych cech inicjatywy LEADER. Aby lepiej zrozumieć istotę działalności naszego Stowarzyszenia warto poznać idee jakie przyświecają temu programowi, jego historię oraz główne cele.
Powołanie programu LEADER było jednym z efektów kryzysu, który pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. dotknął Wspólną Politykę Rolną (WPR) w jej dotychczasowej formie. Kryzys spowodował:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, otwiera w dniu 08.12.2016 nabór dla projektów współfinansowanych z „Funduszu Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020.

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu gminy Barlinek na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza wszystkich sołtysów z obszaru działania Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" na rozpoczynający się w najbliższą środę tj. 30 listopada br. w Myśliborzu cykl spotkań pn. „Akademia Sołtysa”

Wolontariat, aktywność obywatelska, zaangażowanie społeczne i aktywni ludzie to hasła Przystanku Wolontariat, czyli wydarzenia, na które Państwa gorąco zapraszamy w dniach 5-9 grudnia 2016 r. w Szczecinie i w regionie. Pretekstem do corocznego kilkudniowego świętowania jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony 5 grudnia. W tej edycji chcemy sprawić, by osoby niezaangażowane zainteresowały się wolontariatem i przekonały się, że wolontariuszem / wolontariuszką można być w każdym wieku, a aktywności, w których potrzebna jest pomoc jest bardzo wiele.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek), o godzinie 11.00, w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w Barlinku, przy ul. Sądowej 8, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z następującym porządkiem obrad:

W dniu 08 listopada 2016 r., o godzinie 14.00, zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy (WoPP). W trakcie naborów, które trwały od 10 października 2016 r., do naszego Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 30 wniosków, z tego 20 wniosków z zakresu "Rozwijanie działalności gospodarczej" na kwotę 4 527 772,00 zł, natomiast pozostałe 10 było z zakresu "Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w minionym tygodniu zostały złożone pierwsze wnioski o dofinansowanie w biurze naszego Stowarzyszenia. Jednocześnie chcemy przypomnieć, że zostały już tylko dwa dni na złożenie wniosków (ostateczny termin 08.11.2016 r. do godziny 14.00).

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. Biuro Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W dniu 21 października 2016 r. w Domu Weselnym Gracja w Żukowie odbyła się Konferencja pn.: 10 LAT REALIZACJI LOKALNYCH INICJATYW NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA”. Dokładnie, tak jak Państwo myślicie, nasze Stowarzyszenie w marcu tego roku (data założenia 15 marca 2006 r.), skończyło 10 lat swojego istnienia i działalności na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z konferencją związaną z obchodami 10-lecia Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" w dniu 21 października 2016 r., Biuro LGD będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy. 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w dniach 13 i 14 października 2016 r. zorganizowało dwa szkolenia: jedno poświęcone tematyce związanej ze sporządzaniem wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

W dniu 08 października 2016 r. w Barlinku a dokładniej w Ośrodku Wypoczynkowym Janowo 250 aktywnych kobiet i mężczyzn z obszaru objętego LSR przyjechało do nas, by wziąć udział w wielkim wydarzeniu jakim są "Sąsiadki zza miedzy" i Kongres Kobiet z Obszarów Wiejskich.

Program spotkania obejmował m.in. innowatorski panel poświęcony przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, profilaktykę zdrowotną połączoną z zajęciami ruchowymi, prezentację kół gospodyń wiejskich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W załączeniu znajduje się zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do 30.06.2017 r.

Punkty Informacyjne w województwie zachodniopomorskim zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia dla obszarów wiejskich. Spotkania odbędą się 5 października 2016 r. (środa), godz. 10.00-13.00 w:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu: "WYKORZYSTANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM"

Szkolenie realizowane jest w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wyjazd studyjny na Litwę w dniach 02-05.09.2016 Lokalnych Grup Działania, sygnatariuszy umowy partnerskiej na rzecz realizacji operacji pt. „Międzynarodowy projekt współpracy najlepszą formą wymiany doświadczeń” odbył się zgodnie z harmonogramem. W piątek dnia 02.07.2016 roku o godzinie 4.30 ruszyliśmy. Obiad na trasie w okolicach Ełku w restauracji „Labędż”. Przyjazd do Kowna o godz. 23.15 i zakwaterowanie w hotelu “Ibis” Kaunas Centre. W sobotę 03 września 2016 roku uczestnicy wyjazdu brali udział w targach LITEXPO w Wilnie.

W dniu 09 września 2016 r. nasze Stowarzyszenia miało okazję znaleźć się w Barzkowicach gdzie znajduje się Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który był tegorocznym organizatorem XXIX Barzkowickich Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2016, w dniach 09-11.09.2016 r.

Informujemy, że w dniu 12.09.2016r., Biuro Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!

W dniu 30 sierpnia 2016 r. mieliśmy okazję być współorganizatorami imprezy pod nazwą Sun Festival Myślibórz zakańczającej tegoroczne wakacje. Wydarzenie miało na celu aktywizację lokalnej młodzież z obszaru objętego LSR na lata 2014-2020. Impreza trwała do późnych godzin nocnych i cieszyła się sporym zainteresowanie co mogą Państwo zauważyć w fotorelacji dołączonej do artykułu.

27 sierpnia 2016 r. podczas Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych w Chwarszczanach odbyły się rozgrywki między przedstawicielami sołectw i sołtysami w ramach konkursu „3xS Supersołtys i Sołectwo”. Celem konkursu była przede wszystkim aktywizacja mieszkańców sołectw gmin obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, jak i promowanie najbardziej aktywnych sołtysów i sołectw, którzy podejmują działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, dbają o rozwój sołectwa i gminy.

Dnia 27 sierpnia 2016 roku, podczas Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych w Chwarszczanach, odbył się finał konkursu kulinarnego „Średniowieczne Smaki Pojezierza”. Celem konkursu było gromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników, aktywizacja mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020,

Tegoroczne Targi Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych odbyły się w Chwarszczanach gm Boleszkowice w dniu 27 sierpnia 2016 r. Chwarszczany to miejsce wyjątkowe ze względu na swoje walory historyczne oraz bogactwo dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanego przez wieki przez członków kolejnych zakonów rycerskich. O dawnym znaczeniu tego miejsca świadczy zachowana XIII-wieczna kaplica templariuszy uznana za jeden z najważniejszych zabytków architektury w Polsce.

W dniach 13-14 sierpnia 2016 roku w Pełczycach odbyło się Święto Tataraku. Organizatorem imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach i Miasto Pełczyce. Podczas obchodów Święta Tataraku nasze Stowarzyszenie miało okazję uczestniczyć w tym jakże ważnym dla Pełczyc i jego mieszkańców wydarzeniu. Mając to m.in. na względzie, promowaliśmy nasze Stowarzyszenie nie tylko publikacjami i gadżetami, ale także częstowaliśmy targowych gości bardzo smacznymi, wędzonymi rybami.

Minister Krzysztof Jurgiel 26 lipca 2016 r. podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wystawy i pokazy najnowszego sprzętu rolniczego, prezentacja jesiennych warzyw i kwiatów, stoiska z rękodziełem oraz dożynki wojewódzkie – to tylko część atrakcji, jakie na zwiedzających czekać będą podczas XXIX Targów Rolnych „Agro Pomerania” (9-11 września br.). Szczegóły wydarzenia poznaliśmy na konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 16 sierpnia w Szczecinie.

83. rocznica śmierci litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa została upamiętniona koncertem Chóru Akademii Nauk Litwy oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem w Pszczelniku. W uroczystościach, w dniu 17 lipca 2016 r., uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w osobach: Adam Andriaszkiewicz, Ireneusz Kostka, Magdalena Baczyńska-Warżała, Wiesław Sienkiewicz i Jan Krzywicki - wójt Boleszkowic.

W dniach 15-17 lipca w Bierzwniku odbyły się VII Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych pod hasłem „3 Dni na Cysterskim Szlaku”. Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w imprezie w dniu 16 lipca i cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na naszym stoisku gościliśmy Koło Gospodyń Wiejskich z Krzęcina, Miody Puszczy Barlineckiej - Maria i Jan Kołosowscy, oraz Pana Andrzeja Milera z Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych Oddział Zachodniopomorski, który zaprezentował uczestnikom targów całkowity proces warzenia piwa i wszystkich aspektów towarzyszących podczas tego procesu, z możliwością skosztowania wyrobów.

W dniach 08-11.06.2016 odbyła się Templariada 2016 VI Festiwal Kultury Średniowiecznej! Najważniejsze wydarzenie Komandorii w tym roku.

Chcielibyśmy złożyć wszystkim uczestnikom wielkie podziękowania, ponieważ bez Was nie udałoby się stworzyć tak doskonałej atmosfery! 5 dni wyzwań, warsztatów z uczniami i program pełen wspaniałych atrakcji!

Warsztaty „Abc przedsiębiorczości – działalność gospodarcza w praktyce i teorii” dla Lokalnych Grup Działania. W dniach 28 i 29 czerwca br., w Ośrodku Agroturystycznym „Młyn Nad Starą Regą” w Tarnowie, gm. Łobez odbyło szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla członków i przedstawicieli biur Lokalnych Grup Działania z terenu Pomorza Zachodniego. Organizatorem szkolenia było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich „CIW” z Łobza (finansowanie warsztatów przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)).  

Wczoraj tj. 30.06.2016 roku, Stowarzyszenie Lider Pojezierza  podpisało umowę na „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, dzięki której rozpocznie pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Dokumenty ze strony Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podpisał wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Pieniądze z poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lokalne grupy działania przeznaczą na sprawne wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Środki te będą wydatkowane m.in. na zatrudnienie pracowników biur LGD-ów i ich przeszkolenie czy aktywizację mieszkańców w proces wdrażania strategii. Dotacje zostaną przeznaczone także na zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów i przygotowaniu wniosków.

9 – 10 czerwca w Szczecinku w woj. zachodniopomorskim, w Centrum Konferencyjnym w Zamku, zorganizowano konferencję regionalną. Organizatorami przedsięwzięcia była Polska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz tutejsza Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Nasze stowarzyszenie miało okazję brać udział w tym spotkaniu.

Szanowni Państwo,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje w dniach 05-08 lipca 2016 roku, wyjazd studyjny do gospodarstw ekologicznych województwa wielkopolskiego pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, w produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwie produktów ekologicznych wdrażane w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych województwa wielkopolskiego.”

W dniu 6 lipca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Punkt Informacyjny zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorstwa. W ramach spotkania skupimy się głównie na Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.

CHOSZCZNO. 319 kolarzy z Polski i Niemiec dojechało do mety rozegranego w sobotę 11. Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego. Na najbardziej prestiżowym, liczącym 274 kilometry dystansie, triumfowała para AGNIESZKA MIELCAREK (Poznań) – MARIAN KOŁODZIEJSKI (Dzierżoniów).W kategoriach na podium stawali również choszcznianianie. Swoją grupę wygrał ALEKSANDER KRZYŻANIAK, drugie miejsca zajęli: ZBIGNIEW JUNAK, MICHAŁ DORAWA, EUGENIUSZ TYMCZUK, a na trzecim stopniu podium stawali: MICHAŁ BARTOS, ZBIGNIEW KOCHAN i FELIKS BADZIĄG. Wśród pań triumfowała również JOWITA KONIECZNA z Radaczewa.

W dniu 9 czerwca w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się seminarium „„Doświadczenia europejskie we wdrażaniu podejścia LEADER i RLKS”. Polska Sieć LGD była głównym organizatorem tego wydarzenia.

W podsumowaniu dyskusji Minister Ryszard Zarudzki podkreślił znaczenie zdobywania wiedzy na podstawie doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER i RLKS w innych krajach, w tym korzystanie z takiej możliwości, jaką jest członkostwo w europejskiej sieci LGD – ELARD. Zadeklarował wsparcie dla starań, aby Polska była reprezentowana w tej organizacji poprzez pełnoprawnego jej członka.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się dwudniowe spotkanie z beneficjentami pomocy technicznej PROW 2014-2020.

Uczestniczący w nim podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił istotną rolę pomocy technicznej we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Poinformował również o planowanych zmianach do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 m.in. w zakresie rozwiązań dot. KSOW, a także o planowanym zwiększeniu limitu pomocy technicznej PROW 2014-2020.

W dniu 04 czerwca 2016 r. przy Pełczyckim Centrum Rekreacji i Turystyki „Pełczanka”, odbyły się warsztaty z zakresu warzenia piwa, które zostały przeprowadzone przez Członka Zarządu Bractwa Piwowarów „Lidera Pojezierza” Pana Krzysztofa Szabatowskiego. Warsztaty miały na celu przedstawienie całkowitej procedury i wszystkich aspektów towarzyszących podczas procesu warzenia piwa na podstawie wytwarzania tradycyjnego piwa Lipiańskiego „Zaczynaj”.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Targach Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILiA 2016, które odbędą się w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Chwarszczanach na terenie dawnego dworu zakonnego templariuszy.

W dniu wczorajszym tj. 13 czerwca br. w biurze Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” odbyło się szkolenie dotyczące Ochrony Danych Osobowych regulacji prawnych dotyczących tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, zabezpieczeń informatycznych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności. Omówione zostały również zmiany  w zakresie Instrukcji Kancelaryjnej określającej nowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Stowarzyszeniu.

Szanowni Państwo!

W związku z  telefonami w zakresie nowo obowiązującej ustawy Prawo o stowarzyszeniach chcielibyśmy Państwu w kilku punktach przedstawić najważniejsze dla Państwa zmiany, które ustawa wprowadziła z dniem 20 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,

w dniu 26 kwietnia br. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zostały ogłoszone wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Poniżej przytaczamy istotne informacje dotyczące wyników konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego 8 października 2015 r.

W dniu 23 lipca 2016 r. w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbędzie się konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Produktu Regionalnego I Lokalnego w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Konkurs podzielony jest na dwie główne kategorie: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy  oraz na najlepszą potrawę regionalną.

W dniach 02.-03. czerwca 2016 r. w Pensjonacie „Nowy Młyn” w Namyślinie odbyły się warsztaty pn.:"Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania" z zakresu wyboru wniosków w obowiązującym okresie programowania. Warsztaty skierowane były do członków Rady LGD, Zarządu, oraz pracowników biura.

Centrum Doradztwa Rolniczego, w ramach działań Sieci, planuje organizację następujących wydarzeń, na które serdecznie Państwa zapraszam:

w dniach 15-17 czerwca br. szkolenie i wyjazd studyjny „Od zaradności do przedsiębiorczości”,

w dniach 15-16 czerwca br. oraz 21-22 czerwca br. szkolenie „Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska”.

W dniu 30 maja br. o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Różańsku odbyło się spotkanie nieformalnego zespołu programowego powołanego z myślą o wypracowaniu założeń do obywatelskiej strategii rozwoju wsi Różańsko pn. „Nasz plan na Różańsko”.

Opracowana strategia będzie swoistym manifestem mieszkańców Różańska, emanacją ich potrzeb i oczekiwań zarówno w zakresie infrastruktury, oferty edukacyjno-kulturalno-sportowej i spraw społecznych.

Nowy projekt ustawy o prawie wodnym ma nałożyć opłaty za wodą wykorzystywaną w produkcji żywności. Hodowcy ryb, którzy zużywają jej kilka milionów metrów sześciennych  rocznie są oburzeni i wprost mówią, że ta ustawa może ich pogrążyć i doprowadzić do ekologicznej klęski.

Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, tj. 23 maja br. zostali wybrani Mężowie Zaufania.

Z pośród zgłoszonych kandydatów wybrano dwóch Mężów Zaufania w osobach:

  1. Pani Paulina Wolańska – członek Stowarzyszenia;
  2. Pan Daniel Domagała – członek Stowarzyszenia;

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za złożone kandydatury, a wybranym kandydatom życzyć owocnej współpracy.

W dniu 17 maja br. w Ośrodku „Ranczo Radzicz” w Radziczu Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach we współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował szkolenie pt. „Uregulowania formalno - prawne dotyczące Listy Produktów Tradycyjnych”.

Celem szkoleń było upowszechnianie informacji na temat ubiegania się o wpis produktów i potraw na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkostwa w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Pomorza Zachodniego.

W dniu  1  czerwca 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Spotkanie kierowane jest do tych osób, które chcą poznać możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych.

Urząd Miasta i Gminy Trzcińsko-Zdrów oraz Trzcińskie Centrum Kultury zaprasza serdecznie na Trzciński Festiwal Kultury i Sportu który odbędzie się w dniach 27-28 maja 2016 w Trzcińsku Zdroju.

W dniu 14 maja br. nasze Stowarzyszenie brało udział w Festynie Charytatywnym pn."Niesiemy pomoc dla Mateuszka", które odbyło się w amfiteatrze w Krzęcinie zorganizowane przez przez Urząd Gminy Krzęcin w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Chorych Na Białaczkę I Inne Choroby Nowotworowe.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje wojewódzki konkurs pt. "Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato 2016". Jego celem jest wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego i turystycznego w województwie zachodniopomorskim oraz podniesienie jakości usług poprzez wybranie i promocję najlepszych obiektów turystyki wiejskiej. Ponadto promocja oraz prezentacja obiektów turystyki wiejskiej, które wyróżniają się atrakcyjną i ciekawą ofertą u promocja walorów województwa zachodniopomorskiego i gospodarstw świadczących usługi turystyczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w „VII Międzynarodowych Targach Wyrobów Klasztornych”, które odbędą się w dniach 16–17.07.2016 r. na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku.

Ubiegłoroczne „VI Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w nich wzięło kilkunastu wystawców klasztorów niemieckich i polskich oraz liczni wytwórcy wyrobów lokalnych. Targi zorganizowane w wyjątkowej scenerii wzgórza pocysterskiego klasztoru w Bierzwniku odwiedziło kilka tysięcy osób.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza do wzięcia udziału w XVI edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów", który odbędzie się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie - 23 lipca 2016 r.

W sobotę 30.04 br. już po raz dziewiąty odbyły się „Przelewickie Dni Folwarku” na folwarku w Przelewicach. Nasze stowarzyszenie brało czynny udział w obchodach święta folwarku, a wszyscy obecni mogli odwiedzić nas na naszym stoisku.  Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali  program artystyczny bogaty w różnorodne atrakcje.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał siedemnaście strategii rozwoju lokalnego. Są to kluczowe dokumenty, na podstawie których będzie udzielane wsparcie na konkretne inwestycje i projekty ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/pomorze-zachodnie-ma-strategie-lokalnego-rozwoju,80096.html

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 maja 2016r. Biuro Stowarzyszenia "Lider Pojezierza" będzie nieczynne.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa (Central Europe) jest jednoetapowy. Nabór trwa od 26 kwietnia do 23 czerwca br. (do godziny 18). Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do wdrażania inteligentnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

Klub Żeglarski SZTORM Barlinek od wielu lat prowadzi szkółkę żeglarską dla dzieci i młodzieży. Ludzie z pasją starają się zarazić młodych tym pięknym sportem. Szkółka rozwija się i kwitnie. Chętnych, by spróbować czy żeglarstwo stanie się ich powołaniem jest wielu. I tu powstaje problem… prozaiczny – zbyt mało sprzętu pływającego…

Szanowni Państwo!

W dniach 9 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz  podjęto uchwały o wyborze LSR.

W dniach 20.-21. kwietnia 2016r. w Pensjonacie „Nowy Młyn”  w Namyślinie odbyło się szkolenie z zakresu procedur wyboru wniosków w zbliżającym się okresie programowania.  Warsztaty skierowane były do przedstawicieli członków Rady LGD, Zarządu, pracowników biura oraz przedstawicieli partnerów projektu grantowego pn.: „Pomostem do wodniackiej pasji”.

Spotkanie Zarządów Stowarzyszeń Lider Pojezierza i Partnerstwo Jezior w dniu 08.04.2016 roku było efektywne.

Oprócz papierkowych spraw dotyczących obu stowarzyszeń a dotyczących między innymi nowej perspektywy PROW i PO Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 i współpracy w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju rozmawiano tez o wspólnych obchodach 10-lecia "Lidera Pojezierza" i 5-lecia "Partnerstwa Jezior". W posiedzeniu Zarządów brali udział również członkowie nowej Rady LGD. Przewodnicząca Rady LGD - Beata Biaduń-Broda, zastepca Przewodniczącej Rady LGD - Piotr Radecki oraz doświadczeni Członkowie Rady LGD - Dorota Rybińska i Sabina Zommer.

W dniu 15 kwietnia 2016 roku podpisano umowę na organizacje Targów Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych TILIA 2016 roku w Chwarszczanach.

W imieniu Gminy Boleszkowice zlecenie organizacji TILIA 2016 przyjęło Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

Zastanawiasz się jak spędzić jeden z długich majowych weekendów? Nie lubisz nudy i poszukujesz nowych wyzwań? Zapraszamy Cię do udziału w rajdzie rowerowo-kajakowym w Dolinie Odry, Ujściu Warty iCedyńskim Parku Krajobrazowym z bazą noclegową w przepięknym Starym Młynie w Namyślinie. Zapraszamy do udziału w czterodniowej wycieczce szlakiem historii i przyrody okolic nadodrzańskich. Zaznasz niezapomnianej przygody, poczujesz wiatr w uszach, usłyszysz plusk wody, będzie to aktywny wypoczynek dla ciała i ducha. Po dniach spędzonych w ruchu zrelaksujesz się w saunie i basenie z gorącą wodą znajdującym się w ogrodach pensjonatu.

Więcej informacji pod tym linkiem (KLIKNIJ)

Zapraszamy!

W dniu 4 maja 2016 r. zapraszamy do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu z cyklu "Środa z Funduszami", wprowadzającym do tematyki Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Spotkanie kierowane jest do tych osób, które chcą poznać możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Gwarantujemy także możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Szanowni Państwo,

Klub Żeglarski Sztorm Barlinek ogłasza nabór kandydatów na kurs żeglarza jachtowego. Kurs będzie odbywał się w systemie weekendowym. Podczas kursu realizowany będzie pełny program szkolenia teoretycznego i praktycznego zgodny z wymogami Polskiego Związku Żeglarskiego.

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie” wraz z organizacjami senioralnymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapraszają do uczestnictwa w  ŚWIĘCIE SENIORÓW pn. „SENIORALIA – GOLENIÓW 2016”, które odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2016 r. w Goleniowie. Wszyscy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa proszeni są o wypełnienie deklaracji, co pozwoli przygotować pobyt grupom seniorów w tym dniu. Zaproszenie oraz deklaracja uczestnictwa w załączeniu.

Stowarzyszenie Lider Pojezierza rozpoczęło rekrutację na funkcję Męża Zaufania, który będzie spełniał bardzo ważną rolę w procesie oceny i wyboru operacji. Do udziału zapraszamy członków Stowarzyszenia i pracowników Biura. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” rozpoczyna procedurę zgłaszania produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Poniżej znajduje się odnośnik do strony na której znajdują się wszystkie potrzebne informację dla Państwa wiadomości odnośnie zgłaszania produktów i korzyści z niego wynikających.

Czym jest energetyka obywatelska?
Każdy z nas na co dzień korzysta z energii – w postaci prądu albo ogrzewając swój dom. Obecnie większość osób pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne i przesłanej do ich domu lub miejsca pracy. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić. My – obywatele, samorządy, firmy czy organizacje społeczne, słowem – wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej i jej przesyle, a także efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie energetyka obywatelska.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2016”.Celem konkursu jest przedstawienie społecznej pracy wyróżniających się, przedsiębiorczych i zaangażowanych w inicjatywy społeczne sołtysów z województwa zachodniopomorskiego.
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku 2016 " mogą zgłaszać: rady sołeckie i parafialne, mieszkańcy sołectwa (grupa 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Instytut Szwedzki ogłosił konkurs na finansowanie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego (Seed funding),. Otrzymane środki można wykorzystać do inicjowania nowej współpracy lub też do poszerzania współpracy już istniejącej w Polsce, Rosji, Estonii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi, a także w niektórych przypadkach w Mołdawii i Gruzji.

Konsorcjum podmiotów w tym Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Towarzystwo Wiedzy i Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Centrum Edukacji AC - Expert rozpoczynają realizację projektów POWER z osi priorytetowej nr I Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na lokalnym rynku pracy. Grupa docelowa to osoby młode, w tym niepełnosprawne w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.