Nasi przedstawiciele w Europie.

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji.

ELARD jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich. Europejskie stowarzyszenie ELARD skupia pond 2000 lokalnych grup działania z 24 krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM-Macedonia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy).

ELARD wierzy, że RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) jako sukcesor 26-letnego podejścia LEADER odgrywa ważną rolę w promocji zintegrowanego rozwoju lokalnego ze względu na elementy związane z podejściem LEADER: podejście oddolne, oparte o konkretny obszar lokalne strategie rozwoju, partnerstwo publiczno-prywatne, innowacja, zintegrowane i wielosektorowe podejście, sieciowanie i współpraca oraz zdecentralizowane zarządzanie.

Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Pyrzyce

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.