Informacje z Europejskiej Sieci Lokalnych Grup Działania.

Drukuj
wtorek, 19 grudzień 2017 Kategoria: ELARD Odsłony: 2414

Nasi przedstawiciele w Europie.

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji.

ELARD jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich. Europejskie stowarzyszenie ELARD skupia pond 2000 lokalnych grup działania z 24 krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM-Macedonia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy).

ELARD wierzy, że RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) jako sukcesor 26-letnego podejścia LEADER odgrywa ważną rolę w promocji zintegrowanego rozwoju lokalnego ze względu na elementy związane z podejściem LEADER: podejście oddolne, oparte o konkretny obszar lokalne strategie rozwoju, partnerstwo publiczno-prywatne, innowacja, zintegrowane i wielosektorowe podejście, sieciowanie i współpraca oraz zdecentralizowane zarządzanie.

Tagged Under