Wyniki naboru na działania aktywizujące

Drukuj

W dniu 11 grudnia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” dokonał wyboru wniosków na działania aktywizujące w ramach ogłoszonego naboru w terminie 06.11.2017 – 07.12.2017 r.

Do realizacji wybrano operacje, które najbardziej inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny, a także wpływają na poczucie wspólnoty wśród mieszkańców i ich możliwość realizacji oddolnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej.

Wsparcie otrzymają działania, które:

Kto mógł ubiegać się o wsparcie?

prowadzące swoją działalność na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przekazane pomysły, niewątpliwie wpływające na rozwój społeczności lokalnej. Jesteśmy wdzięczni za każdy ruch w kierunku działalności na rzecz aktywizacji mieszkańców oraz wzmocnienia poczucia tożsamości wśród  ludności na obszarze objętym LSR.

Wnioski, które nie zostały wybrane podczas wczorajszych obrad Zarządu, wpisano na listę rezerwową. W przypadku, gdy zwolni się miejsce na liście wybranych, w wyniku rezygnacji Wnioskodawców z przedsięwzięcia, do realizacji działań aktywizujących zostaną wybrane następne w kolejności.

Poniżej znajduje się lista wybranych do realizacji wniosków na działania aktywizujące.

Przypominamy, iż decyzje Zarządu są nieodwołalne i ostateczne.

* Termin realizacji działań aktywizujących jest uzależniony od podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą, dlatego Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonych terminów.

Załączniki:
Pobierz plik (LISTA WYBORU DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE.pdf)Lista wyboru - Działania aktywizujące[Plik .PDF]801 kB
Tagged Under