Podpisanie umów na projekt grantowy w Urzędzie Marszałkowskim.

Drukuj

Powstanie 11 ciekawych form zagospodarowania przestrzeni społecznej na naszym obszarze. W imieniu stowarzyszenia umowę podpisali: Piotr Bohdziewicz i Ireneusz Kostka.

Nasi grantobiorcy i ich pomysły:

1. Stowarzyszenie dla Gminy Krzęcin: ,,Stworzenie miejsca integracji i rekreacji na świeżym powietrzu dla mieszkańców Chłopowa- utworzenie siłowni zewnętrznej”.

2. Gmina Boleszkowice: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyślin”

3. Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregionu Pomerania z siedzibą w Przelewicach: ,,Park rekreacji”.

4. Gmina Recz: ,,Amfiteatr w Parku Miejskim w Reczu przestrzenią społeczną służącą rozwojowi kultury, integracji społecznej i tożsamości lokalnej mieszkańców Recza”.

5. Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów: ,,Pracownia recyklingu i rękodzieła w Żukowie”.

6. Klub Żeglarski ,,SZTORM” Barlinek: ,,Utrwalenie tradycji żeglarskiej w Barlinku poprzez stworzenie miejsca pamięci w formie postumentu z kotwicą i tablicą pamiątkową oraz przeprowadzenie cyklu spotkań weteranów żeglarstwa barlineckiego i młodzieży”.

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Stradzewie: ,,Wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych poprzez utworzenie mini placu zabaw dla dzieci w Stradzewie”.

8. Stowarzyszenie ,,Przelewice dla Przyszłości”: ,,Rodzinna Strefa Aktywności”.

9. Stowarzyszenie LKS WICHER PRZELEWICE: ,,Z rodziną na stadion”.

10. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Gminy Bierzwnik: ,,Obudowa i infrastruktura źródełka pocysterskiego nad jeziorem Kuchta w Bierzwniku”.

11. Klub Sportowy Kłos Pełczyce: ,,Stworzenie miejsca, gdzie będzie można organizować życie koleżeńskie, pielęgnować tradycje piłkarskie w mieście, współpracować z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi”.

Ponadto nasz mieszkaniec właściciel firmy Antczak/Handel Paliwami, Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi „ANTOM” Tomasz Antczak podpisał umowę na rozwój swojej działalności gospodarczej. Tytuł operacji ,,Golenice dla turystów”. Operacja uzyskała dofinansowanie w kwocie 216 408,00 zł.

Podpisane umowy objęte są Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Unijne środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

 

Tagged Under