Poprawa infrastruktury turystycznej w Gminie Krzęcin i Nowogródek Pomorski

Drukuj

Tego samego dnia w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski podpisano umowę na poprawę infrastruktury turystycznej na 2 plażach: w Kinicach i Parzeńsku. Umowę z Wójtem Gminy Krzysztofem Mrzygłodem podpisał w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wicemarszałek Olgierd Kustosz. I tak w Parzeńsku powstanie plac zabaw, plac do gry w szachy i koszykówkę, ogólnodostępna wędzarnia oraz stoliki do gry w szachy i chińczyka. W Kinicach na plaży ustawione zostaną ławo-stoły i kosze na śmieci, ponadto zakupione zostaną toalety przenośne.

Wszystkie działania mają powstać w 2020 r., a współfinansowane są dzięki wsparciu Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Unijne środki trafią do beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania:  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Tagged Under