Dobre praktyki - projekty dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 oraz w ramach PO „Rybactwo i Morze”

Drukuj

W Polsce kwestie dobrych praktyk są ciągle w początkowej fazie tworzenia, ale istnieją instytucje miedzy innymi takie jak Stowarzyszenia i Lokalne Grupy Działania z powodzeniem gromadzące i wykorzystujące dobre praktyki.

Aby działanie stało się dobrą praktyką trzeba je opisać i udostępnić innym. Stąd zrodził się pomysł, by zgromadzić i opisać w jednej publikacji szereg najciekawszych i najefektywniejszych działań w gronie Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego.

Prezentowany wachlarz dobrych praktyk zawiera zwięzły opis:

• organizacji realizującej projekt,
• kontekstu przedsięwzięcia,
• głównego działania projektu,
• konkretnych produktów i rezultatów,
• czasu trwania projektu,
• budżetu (środki finansowe, źródła finansowania).

Przedstawione dobre praktyki posłużą głównie udoskonaleniu standardów prowadzonej działalności a także będą narzędziem podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz źródłem informacji jak wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując doświadczenia innych. Udostępnienie dobrej praktyki jest też świetnym narzędziem promocyjnym dla organizacji. Anna Korycka-Kozioł Kierownik biura Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim.

Anna Korycka-Kozioł
Kierownik biura Stowarzyszenie LGD
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Ulotka do pobrania poniżej

Załączniki:
Pobierz plik (Dobre praktyki wł.pdf)Dobre praktyki - projekty dofinansowane w ramach PROW 2014-2020 oraz w ramach [ ]2241 kB
Tagged Under