Aktualności - najnowsze informacje

Federacja Lokalnych Grup działania Pomorza Zachodniego

Drukuj
czwartek, 14 maj 2020 Kategoria: Federacja Lokalnych Grup działania Pomorza Zachodniego Odsłony: 1136
W dn. 20 stycznia 2017 r .w Świdwinie odbyło się zebranie założycielskie Federacji Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 17 LGD.
 
Podczas spotkania przyjęto Statut Federacji i wybrano władze których zadaniem będzie rejestracja Stowarzyszenia w KRS.
 
Do Zarządu zostali wybrani:
  1. Ireneusz Kostka – LGD „Lider Pojezierza” z Barlinka
  2. Agnieszka Brodowska – LGD „Powiatu Świdwińskiego” ze Świdwina
  3. Bogdan Błaszczyk – RLGD „Morze i Parsęta” z Kołobrzegu
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
  1. Grażynę Zaręba-Szubę z LGD „ Centrum Inicjatyw Wiejskich” z Łobza
  2. Jacka Kozłowskiego z LGD „Lider Wałecki” z Wałcza
Postanowiono, że siedzibą Federacji będzie miasto Świdwin
 
Celem Federacji jest:
  1. Budowanie trwałej platformy integracji i współpracy w środowisku Lokalnych Grup Działania i Rybackich Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego;
  2. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi wpływ na sytuację stowarzyszeń związanych z LGD i RLGD na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
  3. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybackich gmin wchodzących w skład wszystkich Lokalnych Grup Działania i Rybackich Grupa działania zrzeszonych w Federacji zwanych dalej “obszarem federacji”, a w szczególności:
6)ochrona wspólnych interesów członków Federacji;                                         ,
 
7)tworzenie warunków współpracy Stowarzyszeń i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszaru Federacji.
 
8) Ponadto Federacja została powołana w celach:
Tagged Under