• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Aktualności - najnowsze informacje

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest źródłem informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze środków unijnych. Aby ułatwić korzystanie z usług PIFE mieszkańcom mniejszych miejscowości, w których nie ma siedziby punktu, organizowane będą we współpracy z lokalnymi samorządami Mobilne Punkty Informacyjne. Dzięki tej inicjatywie możliwe będzie skorzystanie z bezpośredniej konsultacji bez konieczności podróży do punktu. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich będą udzielać porad za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej oraz bezpośredniej konsultacji w siedzibie punktu. Jednocześnie będą organizowanie szkolenia, spotkania informacyjne oraz warsztaty dotyczące tematyki funduszy europejskich.  Dla ułatwienia dostępu do informacji osobom z różnymi niepełnosprawnościami, usługi punktu wzbogacone zostały o indywidualne konsultacje u klienta, w ramach których specjalista ds. FE dojedzie do ustalonego wcześniej miejsca spotkania. Punkt informacyjny wspiera osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji ze środków unijnych, uczestnictwem w projektach oraz realizację przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy europejskich.

Dzięki kontaktowi z punktem klienci uzyskają pomoc w wyborze właściwego programu, w ramach którego możliwe będzie zgłoszenie danego pomysłu na projekt. Specjaliści ds. FE poinformują o warunkach i procedurach przyznania dotacji, a także przedstawią „krok po koku” proces ubiegania się o dofinansowanie. Dzięki tej pomocy osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich, będą mogły lepiej dopasować swój pomysł do kryteriów konkursu. Specjaliści ds. FE pomogą też wszystkim beneficjentom w realizacji i rozliczeniu dofinansowanych projektów – pomoc ta polegać będzie m.in. na udzielaniu informacji w zakresie wymogów przy opisywaniu dokumentów finansowo-księgowych, doradztwo przy wypełnianiu wniosków o płatność oraz przygotowaniu do kontroli.

 

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" - kontakt

Wiceprezes Urzędujący
Ireneusz Kostka
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 501 652 083
e-mail: kosport@kosport.eu
______________________________

Specjalista ds. obsługi Rady i projektów
Paulina Wolańska
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 781 996 800
e-mail: wnioski@liderpojezierza.pl

 

Specjalista ds. finansów
Katarzyna Węgierska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 663 405 360
e-mail: ksiegowa@liderpojezierza.pl
______________________________

Obsługa informatyczna
e-mail: administrator@liderpojezierza.pl

Specjalista ds. funkcjonowania LGD
Justyna Mariańska
tel/faks +48 957460-360
tel.kom.: 691 466 626
e-mail: funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

______________________________

Pracownik ds. promocji
Paweł Marć
tel/faks +48 957460-360
e-mail: promocja@liderpojezierza.pl

Projekt 7.1 "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" - kontakt

Animator lokalny
Justyna Kołacz
tel./faks +48 957460-360
tel.kom.: 607 066 677
e-mail: jkolacz@liderpojezierza.pl

Animator lokalny
Elżbieta Andrzejak
tel./faks +48 957460-360
e-mail: eandrzejak@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Iwona Ruszkowska
tel./faks +48 957460-360
e-mail: iruszkowska@liderpojezierza.pl

Facylitator wspierający proces włączenia lokalnej animacji
Joanna Marć
tel./faks +48 957460-360
e-mail: jmarc@liderpojezierza.pl


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.