Aktualności - najnowsze informacje

Szkolenia i warsztaty poświęcone tematyce związanej ze sporządzaniem WoPP i Biznesplanu

Drukuj
środa, 19 październik 2016 Kategoria: Aktualności Odsłony: 25344

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w dniach 13 i 14 października 2016 r. zorganizowało dwa szkolenia: jedno poświęcone tematyce związanej ze sporządzaniem wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

na operacje z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, a natomiast drugie szkolenie dla wszystkich, którzy mają problemy ze sporządzeniem Biznesplanu, stanowiącego jeden z najważniejszych załączników do WoPP.

Dla gapowiczów przypominamy, że uczestnictwo w tych szkoleniach i pozytywne zaliczenie testu, uprawniło potencjalnego wnioskodawcę do otrzymania 10 punktów podczas oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia, w tegorocznym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ww. zakresach.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem jest poniższa dokumentacja zdjęciowa. Już teraz zapraszamy na przyszłe szkolenia, które będą dla Państwa organizowane. Prosimy zaglądać na naszą stronę i na naszego Facebooka w celu monitorowania naszych prac.

Do artykułu dołączamy również prezentację ze szkolenia.

szkolenie 13.10.2016

szkolenie 14.10.2016

Załączniki:
Pobierz plik (Biznesplan_we_wnioskach_o_dofinansowanie_dla_dzialania_19.pdf)BIZNESPLAN WE WNIOSKACH O DOFINANSOWANIE DLA DZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020[Plik .PDF]548 kB
Tagged Under