• Witaj na stronie internetowej "Lidera Pojezierza"!
  • Mobilna aplikacja turystyczna "Polskie Trasy"
    Zapraszamy do zwiedzania najciekawszych i uroczych zakątków naszego obszaru
  • Zrealizowałeś projekt w ramach PROW lub PO RiM?
    Prześlij do nas informację na ten temat w celu umieszczenia projektu na Mapie Dobrych Praktyk!

Aktualności - najnowsze informacje

Szanowni Państwo!

W dniach 9 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził nabór wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz  podjęto uchwały o wyborze LSR.

Limit dostępnych środków dla województwa zachodniopomorskiego  przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) wynosi 25 127 028,01 (EUR). Natomiast wysokość środków przeznaczonych na realizację LSR w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”  na lata 2014-2020 wynosi  18 764 705,88 (EUR).

Wyboru LSR dokonuje się w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów w ramach oceny, do wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR w danym województwie. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru LSR, wynosi 147 (60% maksymalnej liczby punktów).

Zgodnie z §9 ust. 13 z zastrzeżeniem ust. 14 Regulaminu konkursu na wybór LSR, dla tych strategii które w ramach oceny punktowej uzyskały co najmniej 147 punktów, lecz nie więcej niż 172 punktów – wnioskowane kwoty środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałań 19.2 (Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) 19.3 (Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działań) i 19.4 (Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji)  ulegają obniżeniu o 10%. Ponadto dla tych strategii, które w ramach oceny punktowej uzyskały co najmniej 173 punktów, lecz nie więcej niż 196 punktów – wnioskowane kwoty środków EFRROW w ramach poddziałań 19.2 19.3 i 19.4 ulegają obniżeniu o 5%.

Wybór  warunkowy LSR wymaga wprowadzenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ramowej, zmian zapewniających otrzymanie co najmniej minimalnej liczby punktów dla tych kryteriów, dla których zostało określone minimum punktowe.

Ostatecznie 17 LSR zostało wybranych do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (9 LSR – finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 5 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). 1 LSR nie została wybrana do realizacji LSR z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Załączniki:
Pobierz plik (lista_ocenionych_lsr_zawierajaca_liczbe_punktow_26.04.2016.docx)Lista ocenionych Lokalnych Strategii Rozwoju[Plik .DOCX (Word)]14 kB
Tagged Under

Nasi partnerzy

Gmina Barlinek

Gmina Bierzwnik

Gmina Boleszkowice

Gmina Choszczno

Gmina Dębno

Gmina Krzęcin

Gmina Lipiany

Gmina Myślibórz

Powiat Myśliborski

Gmina Nowogródek-Pomorski

Gmina Pełczyce

Powiat Choszczeński

Gmina Przelewice

Gmina Recz

Gmina Trzcińsko-Zdrój


Więcej...


Więcej...

Zapisz się do naszego newslettera

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego NEWSLETTERA! Będziesz widział o wszystkich ważnych wydarzeniach pierwszy...


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"Europejski Fundusz Morski i Rybacki",
Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strate­gii Roz­woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.